9 konsumenttrender att tänka på för turismindustrin

I början på oktober deltog Stua på höstsamling i Tillväxtverkets utvecklingsprocess ”Smartare tillsammans” (läs mer längst ned) i Stockholm, som arbetar med fokus på utmaningar, behov och vägar framåt inom turism och besöksnäring. Vid mötet samlades bland annat regioners besöksnäringsfunktioner, Visit Sweden och Näringsdepartementet. Dagarna fokuserade på handlingsplaner med sikte på 2030, bland annat genom att diskutera trender, arbeta med scenarier och sätta actions på vad vi behöver fokusera på. Givande och tankeväckande dagar.  

Kort om konsumenttrender:

Digitala horisonter – Hybridupplevelser som till exempel förstärks med augmented eller virtual reality uppskatts och konsumenter vill gärna kunna få en ”digital bild” av upplevelsen.  

Optimerad upplevelse – Det ska fungera friktionsfritt vid bokning, för att ej tappa dom som går via hemsida till exempel, smidigt att boka med bra villkor.  

Säkra resor – Konsumenter söker ekonomisk säkerhet och säkra bokningsvillkor, med uppdaterad och tydlig information. Fler vill resa än vad de gjort, men en risk i den nya generationen är en oro för finansiella och politiska situationen och därför vill vi resa säkert. 

Ta igen förlorad tid – I Sverige har vi fått göra mer än i andra länder under pandemin, men vi vill ta igen resandet och att träffa vänner och bekanta och återuppta och stärka familjeband. Därför söker vi boenden och upplevelser där vi kan samlas.  60% vill träffa nya människor. Exempel från vingresor: ”resa ensam tillsammans med andra”. Viktigt att skapa unika minnen och upplevelser, sociala aspekten, betona värdet av resan, eventuellt avbetalning och liknande. 

Maximalt utnyttja tiden – Under pandemin har människor börjat omvärdera tiden och vill i högre grad semestra samtidigt som man jobbar och åka på mikroäventyr. ”Workation” är därför en fortsatt trend.  

Friskvårdsturism – Har blivit allt viktigare och det handlar både om att röra på sig men även det mentala. Konsumenter vill i högre utsträckning träna och röra på sig under semestern. Psykisk ohälsa har försämrats under pandemin, resande har en positiv effekt för att motverka psykisk ohälsa. Vad göra: ”aktiv semester för kropp och knopp och uppmuntra digital detox” 

Det nya och autentiska – Konsumenter vill uppleva det autentiska och söker sig alltmer bort från stora turismmål. Platser som jobbar med det autentiska och dom tillgångar som finns kan sticka ut och locka besökare. Upplevelser ska vara unika, minnesvärda och något extra för att vilja delas.  

En bättre värld – Hållbarhet ses som en självbarhet i Sverige och ett större fokus ligger nu på social hållbarhet, där företag arbetar både med att inkludera till exempel personer som stått utanför arbetsmarknaden och som samtidigt ger tillbaka till platsen och samhället.  

Stimulera sinnena – Konsumenter vill i allt högre grad ut och göra saker med händerna, dofta, uppleva. Helt enkelt något som stimulerar sinnena ytterligare som en del i upplevelsen. 

Läs mer här: https://corporate.visitsweden.com/kunskap/trender/trender-2022/ 

Om Smartare tillsammans

Syfte med den gemensamma utvecklingsprocessen är att den ska leda till effektiva former för samverkan mellan Tillväxtverket, Visit Sweden och regionala besöksnäringsfunktioner med fokus på utmaningar, behov och vägar framåt inom turism och besöksnäring. Målet är att skapa en samverkan som bidrar till kunskapsutbyte och ett mer effektivt och koordinerat genomförande av insatser på nationell och regional nivå samt integrering av turism och besöksnäring i bredare utvecklingsfrågor. Smartare tillsammans arbetar i fem prioriterade områden och arbetsgrupper: 

1. Kompetensförsörjning 

2. Kunskap och insikter 

3. Infrastruktur och tillgänglighet 

4. Innovation och utveckling 

5. Samverkan i aktörssystemet 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin