AGFO Talk - Karin spanar!

Den 11 mars sände AGFO Talk webbinariet på temat Hur påverkar klimatförändringarna framtidens tallrik?

Att spå om hur framtiden ser ut är såklart svårt, men AGFO samlade experter från branschen och forskningen för att försöka sia om vad konsekvenserna blir. Självklart var Stolt Mat på plats framför skärmen, och plockade ut några punkter vi tyckte kändes extra viktiga.

 

  • Kött kan bli en lyxvara i framtiden – men den svenska köttproduktionen kan bli mer konkurrenskraftig och exportera mer, då den storskaliga nötköttsproduktionen i tillexempel Sydamerika kan drabbas hårt av en varmare planet.
  • Klimatförändringar kan leda till att de svenska växtzonerna förskjuts norröver, vilket möjliggör en ökad produktion av tillexempel mjölk och jordgubbar längre norrut.
  • Under förutsättningen att vi arbetar med växtförädling och odlingssystemet blir mer resilient, kan den svenska grönsaksproduktionen öka när klimatet blir varmare.
  • Svenskt jordbruks låga grad av bevattning gör att vi sannolikt bättre kan stå emot klimatförändringar än tillexempel södra Europa – men följden av ett varmare klimat kan också bli att vissa exporterade råvaror blir ovanligare, då områdena de produceras i kan bli för torra för livsmedelsproduktion.

 

Vad tror experterna då ligger på framtidens tallrik? Det är inte osannolikt att vissa av de råvaror vi idag importerar, såsom xx, går att få lokalproducerat. Man tror också att vi faktiskt ersätter vissa livsmedel, såsom ris, mot svenska alternativ exempelvis havre. Nya sorters proteiner kan innebära såväl nya produktionssystem för animalier – kanske insekter och odlad fisk – såväl som rent växtbaserade alternativ som lupiner och gråärt. Framtidens tallrik kanske också har mat som producerats i ett regenerativt system.

 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=KksdaOGF6S4