Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan många naturturismföretagare bedriva verksamhet ute i den svenska naturen. Allemansrätten är unik för Sverige och innebär att naturen är öppen för allaAllemansrätten är grundlagsskyddad, i grunden handlar det om att man ska visa hänsyn till människor, natur och djur runt omkring sig. Alla som befinner sig ute i naturen har ett ansvar att bedöma att saker vi gör där är ok. Du bedömer utefter situationen och miljön du är i. Nedan följer några exempel på vad du behöver tänka på i olika miljöer:  

Odlad mark och hagar 

Tänk på att visa hänsyn till ägarna av marken, djuren som finns där och det som växer på åkrarna. Stäng alltid grindar efter dig om du öppnat någonTänk också på att alltid städa efter dig så djuren inte äter ditt skräp eller gör illa sig 

 

Vid vattnet 

Vid vatten får du till exempel bada i stränder, vindsurfa eller åka kajak. Om du inte stör får du förtöja på en privat brygga. Du får däremot inte hindra ägaren från att använda sin brygga.  

 

I skogen 

I skogen får du t ex vandra, plocka svamp och bär eller rida. Så länge den aktivitet du utför inte stör eller förstör miljön runt dig får du utföra den. Om du rider eller rastar hund behöver du ta hänsyn till andra som ska vistas på stigen efteråt, ta därför bort spillning från vägen. Det är okej att rida om marken eller rötter inte tar skada av den men fråga om lov om du vill rida regelbundet. 

 

Allemansrätten för naturturismföretagare  

Om du som företagare erbjuder naturturismupplevelser har du ett särskilt ansvar. Som arrangör har du skyldighet att: 

  • Skaffa kunskap om allemansrätten.  
  • Informera deltagarna om allemansrätten och det ansvar som följer den.  
  • Genomföra skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra besvär.  
  • Välja lämplig plats för verksamheten eller aktiviteten för att förebygga risken för skador och andra besvär  
  • Samråd kan behövas för ”kringaktiviteter” som kan komma att påverka naturmiljön (miljöbalken 12 kapitlet 6§). Att uppföra ett tältläger (även tillfälligt) är ett exempel på en kringaktivitet.  


Tänk på att du som naturturismföretagare kan behöva 
prata med markägare om du ska genomföra aktiviteter regelbundet på någons mark. Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna har tagit fram en handledning med avtalsmallar som kan användas av naturturismföretag för att reglera ett samarbete med en markägare. Mer information om det hittar du här https://naturturismforetagen.se/turism-pa-annans-mark/ 

 

Du hittar mer information och informationsmaterial på olika språk om allemansrätten här https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/.   

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin