Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Sörmländsk ambassadör

Sörmländsk ambassadör

Vi är alla, nu mer än någonsin ambassadörer för Sörmland.
Nästintill överallt uppfördes slott, gods och gårdar, det gör vår destination full av spännande historia. Dagens moderna upplevelser utgår från vår historia men anpassas för att vara relevanta för dagens gäster och för kommande generationer. 

Ambassadörer som vill berätta, engagera och dela med sig av sina upplevelser är viktigt.

På bild: Lena Strömgren, Fridhem Outdoor

Välkommen!

Välkommen till en utbildning som gör dig till ambassadör för Sörmland.

Vi hoppas att du kommer få stor nytta av kunskaperna som du tar med dig från de olika momenten.

Bakgrund till utbildningen

Sveriges Slottsdestination är en del av Destinationsutveckling Sörmland och ingår i det regionala turismuppdraget. Stua utvecklar och processleder uppdraget som ägs av Region Sörmland. Alla kommuner i Sörmland är representerade i processen.

Varför ambassadör?

När du har genomgått kursen kommer du inte bara bära med dig den viktiga titeln som ambassadör. Du kommer även ha med dig mer kunskap, fakta och nya infallsvinklar. Men även vägar till andra verksamheter och ambassadörer, samt en möjlighet till ett stort kontaktnätverk där alla delar samma utmaningar, frågor och ambitioner som dig.

Utöver det mer immateriella värdet med utbildningen kommer du få med dig ett diplom och ytterligare material som du kan visa upp i din verksamhet. Detta för att ni på ett tydligt sätt ska kunna visa upp en kvalitetsstämpel på vad ni kan.

Möt dina gäster

Värdskapet är en viktig del av ambassadörskapet, men också en viktig del för att locka dina kunder både till dig och destinationen.

Tillsammans med andra ambassadörer kommer du kunna utveckla din verksamhet och locka fler besökare till Sörmland – och självklart också få fler att stanna här.

Tanken är att ambassadörskapet ska fungera som en naturlig kontaktväg till varandra.

Ett sätt som gör att du enkelt kan tipsa besökare om andra ambassadörers verksamheter – på samma sätt som andra ambassadörer självklart kan tipsa om din.

Bli inspirerad och stärk din Storytelling

I den fullständiga utbildningen får du övningar för att utveckla och sälja produkter med hjälp av historia. 

Läs mer om våra insatser: