Fortsatt ökning av besökare till Sörmland under 2023

Statistiken är preliminär, först i april 2024 publiceras de slutgiltiga siffrorna för året. Turismen är fortfarande inte helt återställd efter den kris som pandemin förde med sig. Restriktioner för människors rörlighet drabbade turismekonomin hårt, med allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenser för företag och destinationer. Turismen återhämtade sig under 2022, drivet av en uppdämd efterfrågan och upphävandet av reserestriktioner. Även inhemsk turism visade sig vara en viktig livlina för många jobb och företag under pandemin och de inhemska resenärerna fortsätter att öka i Sörmland under 2023.  

Internationell turism har under 2023 avstannat en aning och minskade med 1,2%. Tyskland är fortsatt den största internationella marknaden och har under 2023 fortsatt att öka jämfört med 2022. Den svaga kronan kan vara en anledning till att fler internationella besökare hittar till Sörmland, men även att svenskar väljer att semestra i Sörmland i stället för att resa utomlands.

Sörmland 2023 (i jämförelse med 2022)

Gästnätterna (svenska och internationella totalt) har ökat mot 2022 med 2,9%, antal 1 143 468 st mot 1 111 468 st 2022.

Svenska gästnätterna har ökat med ca 1,3%, antal 984 125 st mot 971 611 st 2022.

Internationella gästnätterna har minskat med 1,2%, antal 123 156 st mot 124 593 st 2022.

Fördelning i anläggningstyp/boende totalt antal gästnätter

Fördelning i anläggningstyp/boende svenska gästnätter

Internationella gästnätter 2023 i jämförelse med 2022

Av de internationella gästnätterna står Tyskland för 35% av det totala antalet internationella övernattande besökare som hittar till Sörmland. Tyskland har ökat med 4,3 % eller 1758 st jämfört med 2022. Förmedlade stugor och lägenheter (exklusive Airbnb) är den mer populära boendeformen och därefter kommer camping och hotell.

Ny på topp fem för Sörmlands del är Nederländerna, fler hittar till Sörmland vilket de kommersiella gästnätterna visar och boendeformen som flest använder är camping och hotell. Enligt Visit Swedens målgruppsanalys visar att majoriteten av de nederländska resenärerna stannar oftast längre än 5 dagar i Sverige. De vill allra helst bo på hotell (4-stjärnigt, 3-stjärnigt och 5-stjärnigt) vilket säkerligen hänger ihop med att de vill resa runt i Sverige och besöka olika platser.

De amerikanska gästnätterna är uteslutande i boendeformen hotell, och har ökat med 3,1% jämfört med 2022.  

Därefter kommer Sveriges nordiska grannar Norge och Danmark som ökat under pandemi och perioden efter med svagare krona vilket resulterar i billigare destination för bland annat danskarna.   

 

Sörmland 2023 i jämförelse med 2019 (innan pandemin)

Efter pandemin så har antalet internationella besökare avstannat under 2023 och vi ser en förändring varifrån besökarna kommer.

Under 2023 är det Tyskland, Danmark och Nederländerna som ökat i antal besökare, vilket med stor sannolikhet hänger ihop med resebeteenden från pandemin och Sveriges svaga krona. Storbritannien och Kina som var på topp 5 innan pandemin har inte återhämtat sig lika snabbt.

Hotell ligger nu på en högre nivå än 2019, vilket är bra, då det spenderas mer pengar på de gästnätterna per natt. Till skillnad från föregående år så är det de internationella gästnätterna som bidrar till att hotell ligger på en högre nivå.

Camping har inte återhämtat sig fullt ut till de siffror som visades 2019, men jämfört med 2022 har campingen ökat med 12%. Till skillnad från genomsnittet i Sverige där svenska gästnätter minskar så fortsätter svenskarna att övernatta i Sörmland, en ökning med 1,3% och fler har övernattat på camping än föregående år.

Om statistiken

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik.

Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio bäddar. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör.

Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i statistikportalen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner vara dolda och vissa värden på kommunnivå kan vara ihopslagna för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Fakta gästnätter

Gästnätter/övernattningar avser antal nätter en gäst har genererat på anläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige: hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter (exklusive Airbnb). Gästens hemland avser det land där gästen, oavsett medborgarskap, är stadigvarande bosatt i mer än 12 månader.

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner och anläggningstyper (hotell, vandrarhem, m.fl.) vara dolda (sekretesskyddade) för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Fakta logiintäkter

Logiintäkter från anläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige: hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter (exklusive Airbnb). För hotell, vandrarhem och stugbyar redovisas intäkter totalt för uthyrning av rum exklusive moms och frukost. För förmedlade privata stugor och lägenheter redovisas intäkter inklusive bokningsavgift och avbeställningsskydd och exklusive moms. För camping redovisas total intäkt för samtliga uthyrda tomter, uthyrda stugor, övrigt boende samt sålda säsongsabonnemang. Inklusive el och exklusive moms.

Logiintäkter per belagt rum (Average room rate – ARR) är ett mått som används inom turism- och besöksnäringen för att mäta ekonomiska resultat. Måttet avser att mäta genomsnitt av rumsintäkter per sålt hotellrum.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin