Branschråd

STUA:s stödprojekt för näringsidkare inom besöksnäringen i Sörmland har nu varit igång i två veckor och hittills har mer än 50 företagare fått adekvat hjälp och stöd från våra, mycket kompetenta rådgivare. Nu tar vi ytterligare ett steg och drar igång ”Branschråd – få råd och tips av kollegor”. Vår tanke är att på onsdagar hålla virtuella träffar om aktuella teman och frågeställningar.

Branschråd kommer att hållas löpande