Aktuellt

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev mars 2021

Nyheter från Destinationsutveckling Sörmland MARS 2021 Sörmländska vandringstrender 2021 Hur kan vi bidra till en bra vandringsupplevelse för sörmlänningar, svenska besökare och utländska besökare? Vi

Läs mer »
Aktuellt

Sörmländska vandringstrender 2021

Under hösten har vi genomfört djupintervjuer för att skapa oss en förståelse för hur vandringen i Sörmland fungerar i dag. Vår utmaning och syfte med intervjuerna var att ta reda

Läs mer »
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev februari 2021

Nyheter från Destinationsutveckling Sörmland FEBRUARI 2021 Ambassadörsutbildning Nu finns en digital ambassadörsutbildning för verksamma inom besöksnäringen i Sörmland tillgänglig.  För att ta arbetet med Sveriges

Läs mer »
Aktuellt

Hållbar besöksnäring bortom Corona

Den 4 februari genomfördes en kunskapsdag för att främja hållbar utveckling inom besöksnäringen i Östra Mellansverige. Dagen vände sig både till tjänstepersoner och förtroendevalda inom offentlig sektor. I Östra

Läs mer »
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev januari 2021

Nyheter från Destinationsutveckling Sörmland JANUARI 2021 Digital kompetensutveckling – när det passar er! Vi kan nu stolt berätta att våra första kurser för digital kompetensutveckling

Läs mer »