Natur

Aktuellt

Sörmländska vandringstrender 2021

Under hösten har vi genomfört djupintervjuer för att skapa oss en förståelse för hur vandringen i Sörmland fungerar i dag. Vår utmaning och syfte med intervjuerna var att ta reda

Läs mer »
Natur

Trendrapport naturturism 2020

I Visit Swedens senaste rapport inom naturturism presenteras hur resenärer har förnyat intresset för naturen och lyfter årets fem stora trender. Rapporten har tagits fram

Läs mer »
Natur

Checklistor för naturturismföretag

Trosa kommun, Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har genom ett marknadsföringskoncept kallat Outdoor Weekend skapat checklistor för besöksnäringsföretag som erbjuder eller vill erbjuda naturturismupplevelser. Checklistorna ger dig som vill skapa naturturismupplevelser verktyg för

Läs mer »
Natur

Trender inom naturturism

Fem trendområden inom naturturism Visit Sweden delar med sig av en översikt över fem trendområden inom naturturism från Trendrapporten 2019.  Semestern som tid för personlig

Läs mer »
Hållbar besöksnäring

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan många naturturismföretagare bedriva verksamhet ute i den svenska naturen. Allemansrätten är unik för Sverige och innebär att naturen är öppen för alla. Allemansrätten är grundlagsskyddad, i grunden handlar

Läs mer »
Goda exempel

Skapa en intressant naturguidning

Under projektet City Country Combo besökte STUA tillsammans med ett 20-tal naturturismföretagare ekoturismområdet i Tiveden. Under besöket fick vi delta på en naturguidning av David

Läs mer »