Friluftsliv & rekreation

Undantaget för +1 kategori. Artiklar taggas med temat för att man ska förstå vilket tema artikeln faller under.

Aktuellt

Trender inom naturturismaktiviteter

Sverige hamnar nästan i topp när potentiella besökare spontant tänker på länder som erbjuder hållbara naturupplevelser. Sveriges vackra och orörda natur fortsätter alltjämt att utgöra

Läs mer »
Friluftsliv & rekreation

Sörmländska vandringstrender 2021

Under hösten har vi genomfört djupintervjuer för att skapa oss en förståelse för hur vandringen i Sörmland fungerar i dag. Vår utmaning och syfte med intervjuerna var att ta reda

Läs mer »
Friluftsliv & rekreation

Trendrapport naturturism 2020

I Visit Swedens senaste rapport inom naturturism presenteras hur resenärer har förnyat intresset för naturen och lyfter årets fem stora trender. Rapporten har tagits fram

Läs mer »
Friluftsliv & rekreation

Checklistor för naturturismföretag

Trosa kommun, Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har genom ett marknadsföringskoncept kallat Outdoor Weekend skapat checklistor för besöksnäringsföretag som erbjuder eller vill erbjuda naturturismupplevelser. Checklistorna ger dig som vill skapa naturturismupplevelser verktyg för

Läs mer »
Friluftsliv & rekreation

Trender inom naturturism

Fem trendområden inom naturturism Visit Sweden delar med sig av en översikt över fem trendområden inom naturturism från Trendrapporten 2019.  Semestern som tid för personlig

Läs mer »