Rapporter & statistik

Används för att samla olika rapporter och statistik.  

Aktuellt

Trender inom naturturismaktiviteter

Sverige hamnar nästan i topp när potentiella besökare spontant tänker på länder som erbjuder hållbara naturupplevelser. Sveriges vackra och orörda natur fortsätter alltjämt att utgöra

Läs mer »