Checklistor för naturturismföretag

Trosa kommun, Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har genom ett marknadsföringskoncept kallat Outdoor Weekend skapat checklistor för besöksnäringsföretag som erbjuder eller vill erbjuda naturturismupplevelser. Checklistorna ger dig som vill skapa naturturismupplevelser verktyg för hur du kan arbeta med webb och sociala medier samt vägledning i hur du går tillväga för att utveckla hållbara naturturismupplevelser.  

Om du är ett företag verksamt i Trosa, Nyköping eller Oxelösundsområdet har du även möjlighet att marknadsföra din naturturismupplevelse via Outdoor Weekend. Mer information finns i bifogat dokument.  

Checklista för vad som är bra att tänka på vid synlighet på webb och sociala medier hittar du på sidorna 3–4. 

Checklista för hur du jobbar med utveckling av hållbara naturturismupplevelser hittar du på sidorna 5–7. 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin