ETT SAMLAT STÖD FÖR BESÖKSNÄRINGEN

Insatsen “Stödinsatsen för besöksnäringen i Sörmland” har nu avslutats och ersatts av “Företagslots och rådgivning i Sörmland” där du fortsatt kan få rådgivning och stöd. Region Sörmland, Stua och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna en insats via medel från React, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Sörmland.

Finansieras av: