Ekonomiskt stöd

Vi har ett antal rådgivare med specialkompetens inom detta område. Behöver du hjälp, råd och stöd? Kontakta oss på på 0155-220 800 eller mail radgivning@stua.se. Vi kan hjälpa dig!

Finansiell hjälp

ALMIs brygglån 

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Källa: Almi

Företagslån hos Almi 

Almi erbjuder inom sitt ordinarie tjänsteutbud olika typer av lån. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Källa: Almi

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige. Det är banken som avgör villkoren för lånet och vilka företag som får lånet beviljat.

Källa: Riksbanken

Lånegaranti för drabbade små och medelstora företag inrättas 

Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag förslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras.

Källa: Regeringen

Se vårt webbinar om stöd och hjälp med finansiering

Webbinariet presenteras i samarbete med ALMI Stockholm-Sörmland, Sparbanken Rekarne och Sörmlands Sparbank.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher 

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Staten och hyresvärden delar på kostnaden av hyresrabatten som kan uppgå till max 50 procent av den fasta hyran. Där staten går in med max 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Företagen själv kan inte besluta om detta utan du måste komma överens med din hyresvärd, som i sin tur ansöker om stödet. Det är viktigt att du har en öppen dialog med din hyresvärd, förutom hyresrabatten kanske ni kan komma överens om andra lösningar som underlättar din situation.

Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.

Källa: Regeringen

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

Läs mer här: Verksamt

Se vårt branschråd med tema hyror här. 

Omställningsstöd till krisdrabbade företag

Regeringen presenterade den 30 april ett omställningsstöd till krisdrabbade företag. Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Källa: Regeringen

Se vårt webbinarium om omställningsstödet här.

Stödpaket till kulturen

Kulturråder fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Stödet omfattar: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang, scenkonstföreställningar och konserter.

Läs mer här: Kulturrådet

Skattefrågor

Möjlighet att skjuta upp betalning av skatter och avgifter 

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om att få skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle, så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd:

  • tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
  • anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd, men du får beslutet snabbast om du använder tjänsten Ansök om tillfälligt anstånd med skatteinbetalning som du öppnar i Mina sidor på skatteverket.se.

Källa: Skatteverket

Anstånd med skattebetalning

Skatteverket bedömer att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna om anstånd vid tillfälliga betalningssvårigheter i skatteförfarandelagen. Om du kan visa att du kommer att kunna betala skatten efter en kortare tids anstånd, kan Skatteverket medge dig anstånd med betalningen.

Källa: Skatteverket

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen föreslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Källa: Skatteverket

Möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt för 2019 

För dig som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats hårt av corona och covid-19 har regeringen förslagit att ändra reglerna för periodiseringsfonder. Det innebär att du kan sätta av 100% av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster. Handläggningstiden förlängs om du fyller i övriga upplysningar.

Källa: Regeringen

Ändra din debiterade preliminärskatt 

Skatteverket vill påminna företagare om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.

Källa: Skatteverket

Företagarna förtydligande samtal med skatteverket 

Företagarna hade ett möte med skatteverket och har fått förtydliganden på vissa frågor, läs hela deras artikel här.

Se vårt webbinarium om Regeringens stödpaket

Webbinariet går igenom regeringens förslag om likviditetsförstärkning via skattekontot. Alltså mer pengar i företaget för att klara sig igenom krisen. Vad innebär det att få anstånd med skatteinbetalningar och hur kommer det att funka?

Skatteverket

Skatteverket håller flera webbinarier där de visar vilka åtgärder som gäller dig företag och hur man som  företag gör rent praktiskt.

Se dem här