Ekonomiskt stöd

Vi har ett antal rådgivare med specialkompetens inom detta område. Behöver du hjälp, råd och stöd? Kontakta oss på på 0155-220 800 eller mail radgivning@stua.se. Vi kan hjälpa dig!

Texten är uppdaterad 10/11-2020

Finansiell hjälp

ALMIs brygglån 

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Källa: Almi

 

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige. Det är banken som avgör villkoren för lånet och vilka företag som får lånet beviljat.

Källa: Riksbanken

Se vårt webbinar om stöd och hjälp med finansiering

Webbinariet presenteras i samarbete med ALMI Stockholm-Sörmland, Sparbanken Rekarne och Sörmlands Sparbank.

 

Omställningsstöd till krisdrabbade företag

Regeringen presenterade den 30 april ett omställningsstöd till krisdrabbade företag. Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Du som har ansökt om omställningsstöd för mars-april 2020 får ansöka om nytt förlängt omställningsstöd för maj och juni–juli 2020.

Den 20 oktober till 30 november kommer det att vara möjligt att lämna in din ansökan till Skatteverket för de nya perioderna.

Källa: Regeringen

Se vårt webbinarium om omställningsstödet här.

Se vårt webbinarium (21 oktober 2020) om nytt förlängt omställningsstöd till företag för maj och juni-juli här.

 

Särskilt omställningsstöd för enskilda näringsidkare

Regeringen har den 9 november 2020 tagit beslut om omställningsstöd för enskilda näringsidkare, som inte omfattats av det omställningsstöd som funnits.  

Den enskilda näringsidkaren kan få ersättning med upp till 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden. En förutsättning för att beviljas stöd är bland annat att näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år, att omsättningstappet beror på effekterna av pandemin och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021 och sker genom ett digitalt system som Boverket har tagit fram och som snart finns på deras webbplats.

Läs Regeringen pressmeddelande

Mer information från Länsstyrelsen som handlägger ansökningarna

 

Stödpaket till kulturen

Kulturråder fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Stödet omfattar: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang, scenkonstföreställningar och konserter.

Ansökningarna har här stängt för tillfället (uppdaterat 10/11).

Läs mer här: Kulturrådet

 

 

Skattefrågor

Möjlighet att skjuta upp betalning av skatter och avgifter 

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om att få skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle, så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd:

  • tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
  • anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd, men du får beslutet snabbast om du använder tjänsten Ansök om tillfälligt anstånd med skatteinbetalning som du öppnar i Mina sidor på skatteverket.se.

Källa: Skatteverket

Anstånd med skattebetalning

Skatteverket bedömer att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna om anstånd vid tillfälliga betalningssvårigheter i skatteförfarandelagen. Om du kan visa att du kommer att kunna betala skatten efter en kortare tids anstånd, kan Skatteverket medge dig anstånd med betalningen.

Källa: Skatteverket

 

 

Möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt för 2019 

För dig som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats hårt av corona och covid-19 har regeringen förslagit att ändra reglerna för periodiseringsfonder. Det innebär att du kan sätta av 100% av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster. Handläggningstiden förlängs om du fyller i övriga upplysningar.

Källa: Regeringen

 

 

Företagarna förtydligande samtal med skatteverket 

Företagarna hade ett möte med skatteverket och har fått förtydliganden på vissa frågor, läs hela deras artikel här.

Se vårt webbinarium om Regeringens stödpaket

Webbinariet går igenom regeringens förslag om likviditetsförstärkning via skattekontot. Alltså mer pengar i företaget för att klara sig igenom krisen. Vad innebär det att få anstånd med skatteinbetalningar och hur kommer det att funka?

 

 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen föreslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Källa: Skatteverket

 

Skatteverket

Skatteverket håller flera webbinarier där de visar vilka åtgärder som gäller dig företag och hur man som  företag gör rent praktiskt.

Se dem här