Kommunerna i Sörmland

Vad kommunerna gör

Flera av Sörmlands kommuner har vidtagit åtgärder för att underlätta för företag i dessa tider. Flera av kommunerna erbjuder företagen att få skjuta på hyror och fakturor från kommunen, medan andra tar bort för avgifter för åtgärder som planerad tillsyn och kontroll. Flera av kommunerna arbetar också för att få igång uteserveringarna tidigare än vanligt, och prioriterar dessa handläggningar.

Uppdaterad 8/12-20

ESKILSTUNA KOMMUN

Eskilstuna kommun arbetar med åtgärdspaket för det lokala närings- och företagslivet i kommunen som nu drabbas hårt.

Exempelvis kan du ansöka om betalningsanstånd för både hyror och avgifter hos Eskilstuna kommun. De har samlat samtlig information till näringslivet här.  

Du hittar allmän uppdaterad information gällande corona här.  

FLENS KOMMUN

För att värna det lokala närings- och föreningslivet under och efter coronapandemin har Flens kommun beslutat om betalningsanstånd för företag och föreningar. Ansökan stängdes 30 september 2020

Information om Flens kommuns arbete här

Du hittar allmän och uppdaterad information gällande corona här

GNESTA KOMMUN

 

För att på bästa sätt stötta lokala företagare och bidra till att mildra effekterna av coronapandemin i den här svåra situationen har kommunen hittills sett över bland annat fakturafrågor och kommit fram till att:

  • Vi förlänger generellt kredittiden för fakturor som går ut kopplat till tillsyn för dig som näringsidkare eller förening.
  • Enligt redan gällande regler så kan du som näringsidkare ta kontakt med kommunens ekonomienhet om du har frågor gällande din faktura. Vi kommer att hantera varje fall enskilt.

Läs mer här

Du hittar allmän och uppdaterad information gällande corona här

KATRINEHOLMS KOMMUN

Katrineholms kommun kan genom betalningsanstånd och prioritering av fakturor stötta sina lokala företag. Det blir också enklare för de företag som kan och vill att i mindre skala flytta ut sin verksamhet utomhus. Läs mer här

Du hittar allmän och uppdaterad information gällande corona här

NYKÖPINGS KOMMUN

Nyköpings kommun erbjuder kommunalt stödpaket tillsvidare där du kan få uppskov med fakturor och hyror och mycket mer. Läs mer här – kommunen har också samlat mer allmän information till företag och näringsliv här

Du hittar allmän och uppdaterad information här

Du hittar annan allmän och uppdaterad information här

OXELÖSUNDS KOMMUN

Oxelösunds kommun underlättar för dig att delvis flytta ut din verksamhet, du kan också få anstånd eller uppdelning av dina fakturor. Läs mer här

STRÄNGNÄS KOMMUN

Strängnäs kommun hjälper sina lokala näringsidkare bland annat genom att förlänga betaltiden  avgifter och lokalhyror. Flera åtgärder och mer information hittar du här

Allmänt om stöd till företag hittar du här

TROSA KOMMUN

I Trosa Kommun kan du ta kontakt med kommunen för att få anstånd eller uppdelning av fakturor. Information till företag hittar du här

Kommunen har också samlat de restauranger i Trosa som erbjuder take away här och uppdaterar löpande erbjudanden från lokala företag här

Du hittar allmän och uppdaterad information här

VINGÅKERS KOMMUN

I Vingåkers Kommun kan du få hjälp med uppskov av fakturor, kommunen påskyndar även utbetalning till leverantörer och de har en personalpool där kommunen kan ta in personal från näringslivet. Läs mer här

Du hittar allmän och uppdaterad information här

Enkätundersökning på läget i Sörmland

Personal på STUA genomförde under måndagen den 16 mars intervjuer med ett 40-tal företag inom besöksnäringen och dess närhet för att få en samlad bild och nuläge av situationen. 

Sammanfattningsvis:  

  • Få har upparbetat kapital i företaget att ta till i denna situation. Likviditetsbristen är överhängande. 
  • Svårt att planera, då utvecklingen går jättefort och eget fokus måste läggas på att akut hantera den uppkomna situationen. 
  • Insatser från regeringen är positiva för många företag. Däremot är innebörden inte riktigt tydlig över effekterna för det egna företaget ännu.  
  • Många småföretagare har ingen branschorganisation som stöd nu. Likaledes är anslutningsgraden till branschförbund låg och kollektivavtal saknas. Möjligheten till centrala riktlinjer och förhandlingar som verktyg i stöd för verksamhetsplanering saknas därmed. 
  • Primärt och snabbt stöd behövs inom: råd med frågor kring avtal, personal och finansiering kanske skapa nya affärsplaner och budget (kortsiktiga) 
  • HELA besöksnäringen berörs inklusive berörda leverantörer: kulturupplevelser, teknik tjänster, eventarrangörer, transportbranschen, handeln. Även besöksmål- och upplevelsebranscherna är relevanta för insatser.