Personal och fackfrågor

Text uppdaterad 10/11-2020

Korttidspermittering/
Korttidsarbete

Regeringen har beslutat om utökat stöd för korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att anställda går ned i arbetstid under en period för att hålla ned kostnaderna, staten går även in och subventionerar delar av kostnaden. Viktigt att veta är att du som företag måste visa på att du har tilltagit åtgärder för att minska kostnader innan du söker korttidspermittering. Du kan inte heller använda korttidspermittering på ett finansiellt problem som du hade innan krisen, de ekonomiska svårigheterna måste vara direkt kopplade till coronakrisen. Här förklarar regeringskansliet mer ingående vad det betyder och svarar på de vanligaste frågorna. Källa: Regeringen

Regeringen tog beslut den 9 november 2020 att korttidspermittering kommer vara möjligt till och med juni 2021. Från januari 2021 kommer det också att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för de permitterade medarbetarna.   

För att läsa mer ingående läs även på tillväxtverkets hemsida som är ansvarig myndighet, de har samlat vanliga frågor och svar: Tillväxtverket

Företagarna har tagit fram ett räkneverktyg för att hjälpa företag se effekterna av korttidspermitering. Läs mer här

Se vårt webbinarium om hur du ansöker om stöd för korttidspermittering här

Driva Eget svarar på ytterligare frågor kring korttidspermittering, läs mer här.

Vi har ett antal rådgivare med specialkompetens inom detta område. Behöver du hjälp, råd och stöd? Kontakta oss för att boka rådgivning.
Vi kan hjälpa dig!

Staten står för en viss ersättning av sjuklönekostnader

Tidigare har staten stått för full ersättning. Från redovisningsperioden augusti till och med december ersätts kostnaden för sjuklön enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Uppdaterades 5 november. Läs mer: Försakringskassan

 

Karensavdraget slopas tillfälligt

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från och med 11 mars till och med 31 december 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag. Den anställde kommer själv få ansöka om ersättning via försäkringskassan.

Källa: Försakringskassan

 

Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig.

Från och med 1 november 2020, behövs nu sjukintyg igen. Detta är räknat från dagen du blir sjuk. 

Källa: Försakringskassan

 

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning. Det här gäller för Aktiebolag: Försakringskassan

Det här gäller för enskild firma: Försakringskassan

 

Tillfälligt sänkta egenavgifter

Regeringen har beslutat att tillfälligt sänka egenavgifterna för dem som idag betalar fulla egenavgifter. Läs mer hos Skatteverket

Se vårt webbinarium om personalfrågor i coronakrisens spår

 

Ändrade villkor som gör det lättare att få ut a-kassa

Det är nu lättare att få ut a-kassa och hjälpmedlet innefattar fler Driva Eget har samlat information och vanliga frågor i ett inlägg, läs mer här.