Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Energieffektivisering inom besöksnäringen

Visste du att Sörmland förbrukar mer energi än genomsnittet i Sverige?
STUA har därför tillsammans med Energikontoret i Mälardalen undersökt hur besöksnäringen i Sörmland kan arbeta mer energieffektivt.

Att arbeta med hållbar destinationsutveckling vilket är STUAs uppdrag innebär bland annat att sträva efter en destinationsutvecklingsprocess som inte tär på klimat och natur. Ett steg i att säkerställa detta är att analysera hur nuläget hos besöksnäringen i Sörmland ser ut och att utefter det skapa förutsättningar för att företag ska kunna utföra schyssta val vad gäller energianvändning.  

Genom att jobba mer energismart blir företag också mer attraktiva för medvetna besökare, då alltfler väljer att besöka hållbara besöksmål under sin resa.

I den förstudie STUA gjort tillsammans med Energikontoret har man identifierat sju områden som man behöver jobba vidare med för att skapa de bästa förutsättningarna för att besöksnäringen ska kunna arbeta med energieffektivisering:

  • Strategiskt
  • Certifieringar
  • Kunskapsnivåer
  • Anpassade lösningar
  • Stöd och råd hur man kan initiera arbetet med energieffektivisering
  • Finansiering
  • Marknadsföring av investeringar

För mer information om förstudien och arbetet STUA och Energikontoret Mälardalen gör inom detta område kan du kontakta Henric Johansson på STUA, henric@stua.se.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin