Evenemang

Dag & tid Evenemang
7 februari 2023
kl. 08:30 – 15:45
Workshop för deltagare i "Hållbar Mötesindustri i Västmanland och Sörmland"
Plats: Retuna Återbruksgalleria & konferens i Eskilstuna, Eskilstuna
10 februari 2023
kl. 09:30 – 10:00
Folk och Kultur – Samverkan mellan kultur och turism för öka attraktionskraft
16 februari 2023
kl. 12:00 – 16:00
Branschforum för kompetens – save the date
28 februari 2023
kl. Hela dagen
Save the date – Camping och hotellnätverket
16 mars 2023
kl. 09:00 – 12:00
Dialogforum #2 Sommaren 2023 och ambassadörskapsutbildning
28 mars 2023
kl. Hela dagen
Save the date – Outdoornätverket
18 april 2023
kl. 09:00 – 12:00
Dialogforum #3 Data , erfarenhetsutbyte Region Örebro län
25 april 2023
kl. Hela dagen
Save the date – kulturnätverket
9 maj 2023
kl. Hela dagen
Save the date – Camping och hotellnätverket
18 maj 2023
kl. Hela dagen
Save the date – Outdoornätverket
24 maj 2023
kl. 09:00 – 12:00
Dialogforum #4 Platsutveckling