Evenemang

Dag & tid Evenemang
6 oktober 2022
kl. 09:00 – 15:00
Välkommen till uppstarten av branschforum för kompetens i turismindustrin i Sörmland
11 oktober 2022
kl. 10:00 – 15:00
Dialogforum Sörmland
12 oktober 2022
kl. 10:00 – 10:30
Informationsträff om E-kurser i besöksnäringen
26 oktober 2022
kl. 09:00 – 11:00
Utbildning med Greentime – Utveckla och kommunicera hållbarhet
27 oktober 2022
kl. 09:00 – 15:00
Östra Mellansveriges kunskapsdag för en hållbar besöksnäring
16 november 2022
kl. 09:00 – 15:00
Turismindustrins dag – en omvärldsdag för dig i turismindustrin!
30 november 2022
kl. Hela dagen
Besöksnäring på agendan
8 december 2022
kl. 09:00 – 12:00
Dialogforum Sörmland