Besöksnäring på agendan

30 november 2022 kl. Hela dagen

Plats : Vasateatern Stockholm

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller är verksam inom t ex kommun- eller regionledning, myndighet, samhällsplanering, miljö, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv, turism eller infrastruktur.

Temat för året är platsutveckling, där vi i vid mening pratar om hur vi kan skapa attraktiva platser såväl för boende på orten som för att attrahera besökare, företagsetableringar och nya invånare.

Hur kan vi främja en mer aktiv samverkan mellan olika aktörer och intressen vad gäller målsättningar, resursfördelning, markanvändning, infrastruktur och tjänsteutbud?
Hur ser det offentligas roll ut när det handlar om att främja platsers utveckling och attraktivitet? Vilken roll spelar besöksnäringen och vad kan vi lära av den?

Vi avslutar dagen med utdelningen av 2022-års Stora turismpris och Årets ciceron.

Anmälan på knappen nedan. Programmet publiceras inom kort. Säkra din plats redan nu!

Eventet finansieras av 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin