Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Hur säkrar vi kompetens i framtidens besöksnäring?

19 september 2024 kl. 13:00 - 16:00

Plats: Nyköping Strand Utbildningscentrum
Lunch ingår inte i programmet, men möjlighet finns att äta lunch på skolan innan.

Dagen vänder sig till:

 • Arbetsgivare i besöksnäringen
 • Offentliga aktörer
 • Branschorganisationer
 • Utbildare


Under dagen kommer vi bland annat att prata om hur vi tillsammans får skola och arbetsliv mer engagerade i varandra och framtidens kompetens.
 

Vi får en både en omvärldsspaning om hur utbildningsbehoven ser ut lokalt, regionalt och nationellt och en arbetsmarknadsanalys över hur arbetsmarknaden ser ut nu och framåt. 

Programmet uppdateras löpande. Bland annat deltar i programmet: 

Amanda Rafter Ekenman, utbildningsstrateg Visita – Lokala och regionala utbildningsbehov
Yrkesvux, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskola

Christina Johansson, Projekt Digital Praktikplattform, projekt som syftade till att stärka samverkan mellan skolor och arbetsmarknaden

Mikaela Sundquist, Biträdande Rektor RL, VUX, Nyköping strand utbildningscentrum

Jesper Schönbeck, Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen 

Malin Hagerström, Enhetschef Jobbtorg, Division Social Omsorg – en kommunal verksamhet som hjälper kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden

Nina Rehnmark, Teamleader Tillväxt Nyköping, som syftar till ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering med målet om 1000 jobb inom 5 år

DU ANMÄLER DIG HÄR

Tidigare branschträffar har landat i tre prioriterade områden:

 • Praktik som en väg in
  Utbyte mellan skolor och arbetsgivare – att skapa stolthet genom praktik och engagera fler.
 • Yrkesutbildningar för vuxna
  Utbildningar behöver matcha behoven hos branschen, både grund- och vidareutbildning.
 • Karriärvägar och attraktionskraft
  Skapa förutsättningar för att hitta kompetens och behålla i branschen. 

 

Läs mer här:
Branschforum Turismindustrin 2023
Branschforum Turismindustrin 2022 
Artikeln från branschforum 2022

Eventet finansieras av Region Sörmland 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin