Branschforum för kompetens – save the date

16 februari 2023 kl. 12:00 - 16:00

Plats : Preliminärt Eskilstuna

Dagen vänder sig till:

 • Arbetsgivare i turismindustrins branscher
 • Offentliga aktörer
 • Branschorganisationer
 • Utbildare 

Den 6 oktober 2022 anordnades en branschträff för att diskutera turismindustrin i Sörmland, med fokus på kompetensförsörjning och den 16 februari arbetar vi vidare tillsammans!

Sedan den första branschträffen har arbetsutskottet för branschforum för kompetens i turismindustrin gått igenom frågeställningar och prioriterade områden för fortsatt arbete. Det första tillfället var en inledning på branschforumet och behoven och all den input vi fick den 6 oktober har landat i tre prioriterade områden.

Den 16 februari ska vi arbeta tillsammans med kring de tre prioriterade områdena:

 • Praktik som en väg in
  Utbyte mellan skolor och arbetsgivare, handledning. Hur kan vi skapa stolthet genom praktik och engagera fler i APL?
 • Yrkesutbildningar för vuxna
  Utbildningar behöver matcha behoven hos branschen, både grund- och vidareutbildning.
 • Karriärvägar och attraktionskraft
  Skapa förutsättningar för att hitta kompetens och behålla i branschen, t ex via stöd med handledning.

Eventet finansieras av Region Sörmland och Tillväxtverket

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin