Digital kunskapsträff – tema data och analys inom besöksnäringen för Östra Mellansverige och Gävleborg

23 maj 2023 kl. 13:00 - 15:00

Plats : Digitalt, ingen föranmälan krävs. Klicka här för att ansluta till mötet

Dagen vänder sig till kommuner och företagsfrämjare i Östra Mellansverige och Gävleborg

Östra Mellansveriges regionala besöksnäringsfunktioner bjuder in till en digital kunskaps -och informationsspridning på tema data och analys. Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala besöksnäringsfunktionerna i Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län, Östergötland och Gävleborg. Syftet är att genom nätverket lyfta och utveckla statistik- och analysfrågor i de medverkande regionerna och dess kommuner. Den övergripande målsättningen är att stärka den gemensamma användningen och kunskapen kring statistik hos de medverkande regionerna. 

Presentation och slutsatser av den årliga regionala indikatorrapporten 2022. Statistiken ger en överblick över utvecklingen i Östra Mellansverige, respektive region samt Gävleborg. Nio nedslagsår presenteras, med start år 2010. Datan delas in i tre block: Branschens utveckling, Utvecklingstrender avseende besökare och Regionalekonomiska effekter. Hur arbetar vi vidare med rapporten?

Presentation av resultat och analys Besöksnäringsbarometer 2022. Vilka gemensamma slutsatser finns vid behov och möjligheter finns på ÖMS nivå. Hur arbetar vi vidare med den och får fler att besvara 2023.

Joakim Franklin från WSP delar med sig av erfarenheter av Telia Crowd Insight och hur man som offentlig aktör kan arbeta med det. Joakim kommer att gå lite mer på djupet vad TCI är för något och hur man som destination/region kan använda denna datakälla ur ett besöksnäringsperspektiv. Joakim har bland annat uppdragslett eller medverkat i flertalet analyser av skärgårdsbesökare, skärgårdens näringsliv och utvecklingsmöjligheter under de senaste åren. Joakim har bland annat utvecklat de metoder för förädling av data från TCI som används för mätning av besökare i Stockholms och Åbolands skärgårdar åt Skärgårdsstiftelsen, Länsstyrelsen och Nordiska skärgårdssamarbetet.

Ingen föranmälan krävs.
Klicka här för att ansluta till mötet

Eventet finansieras av 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin