Folk och Kultur – Samverkan mellan kultur och turism för öka attraktionskraft

10 februari 2023 kl. 09:30 - 10:00

Plats : Munktellstaden, Eskilstuna

Folk och Kultur vänder sig till dig som har ett intresse av och vill inspireras av kulturen. 

Stuas deltagande vänder sig till dig inom främjarsystemet –  de offentliga systemen, kommun och region.

Ett samtal kring en metod för samverkan mellan kultur och turism – de offentligas roll i samverkan

Genom att skapa ett samtal på scen under Folk o Kultur kan vi sprida våra erfarenheter från resan med att ta fram en metod för tvärsektoriell samverkan mellan kultur och turism. Syftet är inte bara att berätta om resan utan också presentera själva resultatet, den metod som har arbetats fram. Tanken är att metoden ska spridas och kunna användas av andra nationellt. Arbetssättet har varit behovsstyrt och i nära samarbete med region och kommun. Samtalet genomförs i form av en intervju med projektdeltagarna.

Folk och Kultur pågår 8-11 februari i Eskilstuna och är öppet för allmänheten samt kulturpersonligheter och offentlig sektor. Det är en årligt återkommande plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenteras konstnärliga föreställningar och upplevelser. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.

Stuas deltagande finansieras genom projektet ”Kultur och turism för ökad attraktionskraft”

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin