Informationsträff om E-kurser i besöksnäringen

12 oktober 2022 kl. 10:00 - 10:30

Plats : Microsoft Teams

Dagen vänder sig till dig som är deltagare i, eller är intresserad av projektet 

Välkommen på informationsträff om ESF-projekt!

Vad?
Informationsmöte kring ESF-projektet med tid för frågor och funderingar.

Till vem?
Informationsmötet vänder sig i första hand till små- och medelstora företag inom besöksnäringen i Sörmland. Representanter från andra delar av näringslivet, offentlig och ideell sektor är dock varmt välkomna att delta i mötet!

När och var?
12 oktober 2022 10.00 – 10.30 via Teams. Förfrågan skickas till henric@stua.se

Projektet finansieras av 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin