Studieresa med fokus på ledsamordning

12 september 2023 - 13 september 2023 kl. Hela dagen

Plats : Blekinge

Dagen vänder sig till kommunala och regionala tjänstemän som jobbar med destinationsutveckling, ledutveckling, ledsamordning, friluftsliv eller några andra typer av samhällsplaneringsfrågor som är relevanta i detta sammanhang.

Den 12-13 september anordnar Stua en studieresa till Blekinge för att inspireras och lära av arbetet som görs kopplat till ARK56 ledsystem.

ARK56 är ett nätverk av leder för båt, cykel, paddling och vandring som låter besökaren uppleva biosfärområdet Blekinge Arkipelag med omnejd. Nätverket av leder sträcker sig över Blekinges fem kommuner och olika huvudmän och ansvariga finns för varje led.

Under resan kommer vi få möta Blekinge Arkipelag, föreningen som förvaltar biosfärområdet, och Blekingens regionala ledsamordnare. De kommer tillsammans berätta och visa oss hur de framgångsrikt lyckats skapa en samordning kring lederna.

Mer om ARK56 finns att läsa här https://ark56.se/om-ark56/

Studieresan riktar sig till kommunala och regionala tjänstemän som jobbar med destinationsutveckling, ledutveckling, ledsamordning, friluftsliv eller några andra typer av samhällsplaneringsfrågor som är relevanta i detta sammanhang.

 

Kontakta Monica Peña Calderon vid frågor, monica@stua.se, 0155-22 27 75

Eventet finansieras av 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin