Vill du söka stöd för att investera i laddinfrastruktur?

6 september 2023 kl. 11:00 - 12:00

Inför höstens ansökningsomgångar inom Klimatklivet (18-29 september) bjuder Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanlands län in till ett informationsmöte.  

Informationsmötet riktar sig till dig som är intresserad av att söka stöd från Klimatklivet för att minska din organisations utsläpp av växthusgaser eller för att investera i laddinfrastruktur. Åtgärder som har fått stöd tidigare är till exempel energikonverteringar, energieffektiviseringsåtgärder, inköp av elektriska arbetsmaskiner och laddstationer. På mötet får du information om stödet, hur du söker och har möjlighet att ställa frågor.

Tid: 6 september kl.11.00-12.00.

Plats: digitalt i Skype

Sista anmälningsdag: 31 augusti

För mer info och anmälan, se här: Vill du söka stöd inom Klimatklivet? | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Speciellt för denna Klimatklivet-omgång är att ansökningar med kort genomförandetid, med slutdatum senast 2024-06-30 kommer handläggas först. Gällande anbud för stöd till publik laddinfrastruktur kommer Naturvårdsverket bara ta emot anbud för projekt som klarar att bli slutförda senast 30 juni 2024.

Avsändare: Länsstyrelsen Södermanland 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin