Företagslots & Rådgivning i Sörmland

Sörmlands företagslots

– en väg in för dig som företagare

Stua i gemensam insats med Region Sörmland och Nyföretagarcentrum, för att stötta företagare med rådgivning!

Många branscher, däribland besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar, handel samt andra tjänstenäringar har drabbats hårt av pandemin. Nu kan dessa och andra branscher kostnadsfritt få stöd och rådgivning via Stua och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna. Från juni 2021 fram till dec 2023 driver Region Sörmland, Stua och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna en insats via medel från React, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Sörmland.

Insatsen erbjuder:

Stua erbjuder en företagslots och rådgivare för företag. Du kan få kostnadsfri rådgivning och stöd med bland annat:

  • Att använda de ekonomiska stöd som finns att söka, för att bättre ta din verksamhet igenom den akuta krissituationen.
  • Affärsrådgivning för att bl a anpassa din affärsmodell, ställa om i verksamheten eller få stöd med personal- eller ekonomiska frågor.
  • Information om och lotsning till aktuella stödåtgärder eller andra aktörer som erbjuder annan rådgivning, till exempel kring finansiering.

Observera att all kontakt med företagslots/rådgivare sker via telefonnummer och e-post enligt nedan.

Sebastian Strid

Företagslots/rådgivare

Välkommen att boka rådgivning!

Aktuella stöd att söka:

Korttidspermittering

Omställningsstöd

Särskilt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

För uppdaterad och samlad information läs mer på Verksamt.se.

Texten uppdaterad 21 juni 2021.

Material & verktyg:

Verktygslåda

Här har vi samlat checklistor och räknesnurror som hjälper dig i ansökningsprocessen för olika stöd. 

Onlinebokning

Du kan nu enkelt boka kostnadsfri rådgivning genom att fylla i ett onlineformulär!

Tveka inte på att höra av dig!

Webbinarium

Här hittar du tidigare webbinarium.

Vi har genomfört ett flertal webbinarium inom frågor som berör många. Våra föreläsare har alltid expertis och god erfarenhet i sitt ämne! 

Lärplattformen

En lärplattform för Destinationsutveckling Sörmland och Sveriges Slottsdestination. Vi välkomnar dig som aktör inom besöksnäringen i Sörmland att ta del av artiklar, kurser och evenemang.

Som nästa del i stödinsatsen har vi arbetat fram ett första utbildningsmaterial. Kurser publiceras varje torsdag.

Du kan enkelt registrera dig på lärplattformen och få tillgång till materialet.

Några av utbildningsmaterialets teman:

Region Sörmland - samlad information

Region Sörmland har samlat information riktat till företag om pågående insatser i Regionen och de olika kommunerna. 

Rubrik här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Finansieras av