Sörmlands företagslots

– en väg in för dig som företagare

Stua i gemensam insats med Region Sörmland och Nyföretagarcentrum, för att stötta företagare med rådgivning!

Regionen avslutar företagslotsuppdraget per den sista juni, då denna insats var en tillfällig statlig pandemiåtgärd. Då pandemin är över och stödinsatserna avvecklas, finns ingen fortsatt finansiering för detta arbete från staten.

Stuas utföraruppdrag som lotsfunktion avvecklas därmed och hemsida/ tfn nr stängs ner 30 juni.

Det ordinarie företagsstöd- och främjarsystemet som finns kommunalt och regionalt, tillsammans med befintliga statliga aktörer i Sörmland, hanterar lotsning och stöd till företagen framöver via sina ordinarie insatser. Vid frågor kontakta Magnus Lindahl på Region Sörmland kontaktuppgifter: Magnus.Lindahl@regionsormland.se 

Sörmlands Företagslots – en väg in för dig som företag finns till för att hjälpa dig hitta rätt bland de olika stöd som finns för företag i Sörmland.

Insatsen är finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden & Region Sörmland genom projektet ”Företagslots och rådgivning i Sörmland” 

Vi hjälper dig också med rådgivning genom de extraordinära händelser som pågår, så som covid-19 pandemin och vägleder dig kring vilka krisstöd som du kan söka.

Insatsen erbjuder:

Stua erbjuder en företagslots och rådgivare för företag. Du kan få kostnadsfri rådgivning och stöd med bland annat:

  • Att använda de ekonomiska stöd som finns att söka, för att bättre ta din verksamhet igenom den akuta krissituationen.
  • Affärsrådgivning för att bland annat anpassa din affärsmodell, ställa om i verksamheten eller få stöd med personal- eller ekonomiska frågor.
  • Information om och lotsning till aktuella stödåtgärder eller andra aktörer som erbjuder annan rådgivning, till exempel kring finansiering.

Observera att all kontakt med företagslots/rådgivare sker via telefonnummer och e-post enligt nedan.

Webbinarium – Hur du som företagare kan förbereda dig i oroliga tider

Stua och Sörmlands företagslots arrangerade ett webbinarium kring hur du som företagare kan förbereda dig och ditt företag under en turbulent tid.Vi bjöd in våra vänner från Länsförsäkringar Södermanland, Ludvig & CO, HR-Support och Energikontoret i Mälardalen för att få konkreta och användbara tips till dig som företagare. Samtliga webbinarium är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden & Region Sörmland genom projektet ”Företagslots och rådgivning i Sörmland”  Länsförsäkringar Sörmland Energikontoret i Mälardalen Ludvig & Co HR Support https://youtu.be/dnoZI8V5le8 Behöver du hjälp att förstå vad de nya bestämmelserna innebär för dig? Ta kontakt med företagslots och rådgivare 0155-220 800 – radgivning@stua.se – sormland.info

Klicka här för att se våra senaste webbinarium

Henrik Steberg

Företagslots/rådgivare

Projektet är avslutat men önskar du komma i kontakt med allmänna frågor

Påverkar kriget i Ukraina din verksamhet?

Den pågående invasionen av Ukraina har förändrat läget drastiskt. Förutom att vara en humanitär katastrof som påverkar Ukraina och dess befolkning har också de omfattande sanktioner som nu sätts in mot Ryssland olika slags påverkan på näringslivet i Sverige.

Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp och råd med att navigera kring problem som uppstår till följd av sanktioner, ökande råvaru-, energi- och drivmedelspriser eller om du har ett annat problem som du behöver hjälp med.

Aktuella krisstöd att söka:

Regeringen har aviserat förlängning av följande stöd. Mer information, specifikationer och ansökningstider väntas efter beslut i riksdagen.

Aviserade förlängningar av krisstöd påverkas inte av de slopade restriktionerna. Processen pågår och regeringen kommer komma med mer information om stöden och ansökningsprocessen.

Stöd till företag för ökade kostnader till följd av brexit

EU beslutade hösten 2021 om en förordning som syftar till att underlätta övergången för bland annat företag då Storbritannien inte längre är en del av EU. Genom förordningen inrättades den så kallade Brexitjusteringsreserven (BAR). Regeringen har därför beslutat om en förordning som ger företag möjligheter att få stöd för ökade kostnader till följd av att Storbritannien lämnat EU.

Ytterligare förlängt skatteanstånd

Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader från nio till tolv. Syftet är att ge företag ännu större möjligheter att komma igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist.

Ansökan är nu stängd för följande

Texten uppdaterad januari 2023.

Någon bra rubrik för våra grejer

Arrangör 

Datum och tid

Plats

information om det här

Anmälningslänk

Arrangör 

Datum och tid

Plats

information om det här

Anmälningslänk

Utbildningar och träffar för dig som nyföretagare

Informationsträffen är på lätt svenska och vi översätter svåra ord till somaliska.

Välkommen till vårat digitala seminarium där vi kommer informera om den hjälp och tjänser som banken ger dig när du har företagskonto.

Vi kommer bland annat gå igenom:
– Att bil företagskund
– Banktjänster
– Att låna pengar från banken
– Transaktioner utanför Sverige

Informationsträffen är kostnadsfri.

Kursföreläsare:
Katrin Skepplund, kundrådgivare, Sparbanken Rekarne 
Hassan Osman, NyföretagarCentrum

Anmäl dig senast 15 maj 2022.
Anmälan bindande.

Träffen sker digitalt via ZOOM.

Anmäl dig här

Välkommen till NyföretagarCentrums starta eget kurs på kvällstid där vi går igenom det du behöver känna till om för att starta och driva ditt egna företag. 

Kursen är på lätt svenska och vi översätter svåra ord till tigreanska.

Kursen vänder sig till dig som ska eller har startat företag. Har du nyss startat ditt företag finns här en möjlighet att vässa dina kunskaper i grundläggande företagande.

Läs mer och anmäl dig här

Informationsträffen är på lätt svenska och vi översätter svåra ord till arabiska.

Välkommen till vårat digitala seminarium där vi kommer ge tips och råd till dig om funderar på att starta företag inom livsmedel- och restaurangbranschen.

Vi kommer bland annat gå igenom:
– Import av livsmedel
– Vad gäller om jag vill starta restaurang, livsmedelstillstånd m.m
– Mobil restaurangverksamhet (foodtruck)
– Catering

Informationskvällen är kostnadsfri.

Kursföreläsare:
Mahfouz Hebrawi, rådgivare, NyföretagarCentrum

30 maj kl 17.00-19.00 digitalt via Zoom Cloud Meetings

Anmäl dig senast 29 maj 2022.
Anmälan bindande.

Anmäl dig här

Material & verktyg:

Verktygslåda

Här har vi samlat checklistor och räknesnurror som hjälper dig i ansökningsprocessen för olika stöd. 

Onlinebokning

Du kan nu enkelt boka kostnadsfri rådgivning genom att fylla i ett onlineformulär!

Tveka inte på att höra av dig!

Webbinarium

Här hittar du tidigare webbinarium.

Vi har genomfört ett flertal webbinarium inom frågor som berör många. Våra föreläsare har alltid expertis och god erfarenhet i sitt ämne! 

Lärplattformen

En lärplattform för Destinationsutveckling Sörmland och Sveriges Slottsdestination. Vi välkomnar dig som aktör inom besöksnäringen i Sörmland att ta del av artiklar, kurser och evenemang.

Som nästa del i stödinsatsen har vi arbetat fram ett första utbildningsmaterial. Kurser publiceras varje torsdag.

Du kan enkelt registrera dig på lärplattformen och få tillgång till materialet.

Några av utbildningsmaterialets teman:

Region Sörmland - samlad information

Region Sörmland har samlat information riktat till företag om pågående insatser i Regionen och de olika kommunerna. 

Rubrik här

Företagslots och rådgivning i Sörmland

Många branscher, däribland besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar, handel samt andra tjänstenäringar har drabbats hårt av pandemin. Nu kan dessa och andra branscher kostnadsfritt få stöd och rådgivning via Stua och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna. Från juni 2021 fram till juni 2023 driver Region Sörmland, Stua och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna en insats via medel från React, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Sörmland.

Finansieras av