Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Förväntningar och utmaningar hos regionens besöksnäring 2023

Besöksnäringen i Sörmland har svarat på näringens behov och förväntningar på framtiden i årets Besöksnäringsbarometer. Den årliga undersökningen riktar sig till turismverksamheter i Östra Mellansverige samt Gävleborg och genomförs anonymt i slutet av varje år. I årets barometer svarade ca 500 verksamheter, varav 38 finns i Sörmland. Resultatet sammanställs och redovisas på regional nivå. Resultatet kan lämnas ut för de kommuner som har fått tio eller fler svar. 

Årets barometer ger oss en bra bild över besöksnäringens utmaningar och förväntningar.

Aktörerna som svarade på enkäten mot slutet av 2023 hade bakom sig ett år av stor osäkerhet i omvärlden, inflation och höjd styrränta och ökade omkostnader för el och bränsle, matvaror och övriga inköp.

Det var även ett år då den svaga kronan lockade fler utländska gäster till Sverige än tidigare. Under 2023 noterades totalt 68,5 miljoner gästnätter, vilket är en ökning med 1,1 procent från 2022. Störst är ökningen bland utländska gästnätter (+11 %). Danmark, Finland och Tyskland stod för den största ökningen.

Svenska hushåll har fått ökade kostnader vilket antagligen bidrar till minskning i svenska gästnätter (-2%) då mindre pengar som följd spenderas på resor och nöjen. Sommarens senare halva kännetecknades av dåligt väder vilket gjorde att de destinationer som kunde erbjuda inomhusaktiviteter omsatte mer än de verksamheter som är mer väderberoende.

Barometern visar att privatresenären, både nationella och internationella, är den viktigaste målgruppen för de sörmländska aktörerna och 40% av dem tror att både deras inhemska besökare samt från andra länder kommer att öka i antal under 2024.

Förväntningar på 2024

18 procent bedömer att antalet anställda kommer att öka. För omsättningen är tongångarna mer positiva, 34 procent bedömer att omsättningen kommer att öka. De verksamheter som bedrivs i större tätort har mer positiva förväntningar på omsättningen än de på landsbygd eller i mindre tätorter. 

Målgruppernas betydelse

De nationella privatresenärerna är i särklass den viktigaste målgruppen, 69 procent uppger att den är mycket viktig. 50 procent uppger att de internationella privatresenärerna är mycket viktiga. Jämfört med de verksamheter som finns i mindre tätorter anser de som drivs på landsbygd att de internationella privatresenärerna är viktigare.

Investeringar för ökad försäljning och vinst

73 procent uppger att deras investeringar kommer att öka eller vara oförändrade, vilket är lägre än föregående års undersökning. Flera svarar att de under tidigare år har gjort investeringar för att ställa om sina verksamheter och nu fokuserar på att öka försäljningen eller att börja ta ut vinst

Hinder för hållbar tillväxt

Ökade kostnader för energi och råvaror anges vara det största hindret för tillväxt följt av brist på kapital för nödvändiga investeringar samt brist på egen tid.  De stöd som främst efterfrågas är:

– Genom att vi samarbetar med våra kollegor inom Östra Mellansverige utvecklar vi tillsammans våra kunskaper om besöksnäringens behov och möjligheter och kan därmed förbättra stödet till näringen, säger Åsa Malmqvist, Destinationsutvecklare. 

Blir du nyfiken och vill lära dig mer? Från och med i år finns barometerns resultat från samtliga medverkande regioner presenterade på en interaktiv websida så att du kan filtrera på region, typ av verksamhet etc. 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin