Glädje, passion och möten med människor

- det här är inte bara en instegsbransch, utan ett steg till en värld full av möjligheter!

Den 6 oktober 2022 anordnades en branschträff för att diskutera turismindustrin i Sörmland, med fokus på kompetensförsörjning. Träffen anordnades av Stua i samarbete med Region Sörmland, Tillväxtverket, näringslivet, utbildningsanordnare, Visita och Arbetsförmedlingen.

Sarah Lagerbäck, vd Hotell Statt i Katrineholm och ordförande i branschforum för turismindustrin inledde dagen med följande ”citat”:

”Det här är inte bara en instegsbransch, utan ett steg till en värld full av möjligheter”

Sarah Lagerbäck talar på Branchforum i Katrineholm.

I stället för att endast ses som en instegsbransch som förknippas med enkla jobb, framhäver branschen att statusen behöver höjas genom att fördelarna – så som trygga anställningar, bra löner och kvalitetssäkrade utbildningar – lyfts. För att öka kompetensen och kunna anställa fler medarbetare ligger stort fokus på landets yrkesutbildningar, både på gymnasial och yrkeshögskolenivå. Det är viktigt att belysa att det finns fler jobb inom besöksnäringen än vad många tänker på – allt från kock till ekonomiassistent och säljare.

I dagsläget motsvarar inte antalet gymnasieplatser turismindustrins behov, trots att en yrkesutbildning är det största kravet för en anställning i branschen. Branschen anser att arbetslivet bör ha större inflytande på yrkesutbildningarna för att kunna påverka innehåll och utformning av kurser som ger yrkeskunskaper, yrkesfärdigheter och yrkeskompetenser för främjad anställningsbarhet. Branschen föreslår att yrkesutbildningarnas platser ska styras av arbetsmarknadens behov. Det lyfts också att kommunerna bör ta ett större ansvar för utbudet av yrkesutbildningar. Den ökade kostnaden av att erbjuda certifierade kommunala yrkesutbildningar bör ställas mot kostnaden av att inte ha invånare i arbete.

En Novusundersökning bland Visitas medlemsföretag gällande rekryteringsbehov bland helårsanställda visar följande:

 • Drygt en tredjedel av tillfrågade arbetsställen anger att kockar/kallskänkor är den yrkeskategori som de har behov av både på kort sikt (38%) och på lång sikt (36%).
 • Man ser ett behov av hovmästare, servitörer och bartender både på kort sikt (30%) och på lång sikt (29%).
 • Gymnasial yrkesutbildning är det vanligaste utbildningskravet. Yrken där denna utbildning efterfrågas mest är bland kockar/kallskänkor (48%), restaurang- och kökschefer/köksmästare/souschefer (42%), hovmästare/servitörer/bartender (35%)

Vi ställde frågan: Vad är då det bästa med att arbeta inom turismindustrin i Sörmland och vad vi kan erbjuda som arbetsgivare? Så här såg en del av svaren ut:

 • Alla nätverksträffar, kontaktnäten. Att alla verkar vilja växa tillsammans och inte konkurrera ut varandra.
 • En fantastisk bransch med många utvecklingsmöjligheter och alla möten med våra gäster och kollegor.
 • Att man får ge service och glädje till andra människor för att kunna ge en fantastisk upplevelse. Vi kan erbjuda en spännande, flexibel och rolig bransch med många härliga möten med människor där man får lära sig väldigt mycket – om viljan finns.
 • Glädjen hos våra besökare. Utveckling, kunskap, ledarskap, karriär.
 • Bäst: Möjligheterna. Erbjudandet: Flexibla lösningar genom samarbete
 • Vi jobbar med guldkant och glädje och semester – kanske det bästa i livet?
 • Det är en passion, inget jobb. Att visa upp denna bransch och glädjen i den.
 • Sörmland är i utveckling och det är mycket spännande framför oss, intressant bredd i utbudet.
 • Att se glädjen hos gästerna, möten med människor och att få överträffa gästers förväntan.
 • Visa upp vackra Sörmland är glädje.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin