Utvärdera företagets arbete med hållbarhet

Energi-1

Här har du möjlighet att utvärdera ditt företags hållbarhetsarbete.

När du är klar och skickar in får du svaren skickade till din mail – så du ser vilka områden ni kan utveckla för att bli ännu mer hållbar!

Uppgifterna behandlas enligt Destinationsutveckling Sörmlands integritetspolicy: https://www.destinationsutveckling.com/integritetspolicy/


Självskattning

Underlaget nedan är självskattning där man kryssar i var man ligger inom respektive område i en femgradig skala från 1 = inget arbete till 5 = aktivt arbete.
I vilken omfattning pågår arbete inom nedan områden?

Godkänn integritetspolicyn och Klicka på Skicka nedan för att skicka ditt svar till din mail
och Destinationsutveckling Sörmland