Internationella besökare hittar tillbaka till Sörmland efter pandemin

Nyligen släppte Tillväxtverket gästnattsstatistik för sommaren 2022, och Stua har gjort en djupdykning ner i siffrorna för första delen av 2022 för att se hur Sörmland har haft det med både toppar och dalar.

Perioden januari till och med augusti i år har totala antalet gästnätterna (svenska och utländska) ökat med 13,7% jämfört med 2021. Sett till enbart svenska gästnätter har de ökat med ca 8,9% och de utländska gästnätterna ökade med hela 65%. De flesta utländska gästnätterna är i juli, tätt följt av augusti. Januari och februari är de månader med minst antal utländska gästnätter vilket kan bero på pågående pandemi och att smittspridningen tog fart i början på året. 

Ökat intresse för Sverige

”Efter några år där reserestriktionerna hindrat internationella gäster från att resa börjar de nu hitta tillbaka till Sörmland. Många länder har inte haft samma restriktioner som Sverige under . Det finns ett intresse att återuppta resande och upptäcka Sverige och Sörmland igen” säger Karolina Zander Processledare för Destinationsutveckling Sörmland.

Tyska besökare ökade med 74%

Under sommaren 2022 har antalet internationella besökare ökat, medan de svenska besökarna har minskat. Totala antalet gästnätter minskade med cirka 1% jämfört med föregående år, och med 2% jämfört med innan pandemin (2019).

En möjlig förklaring till sommarens tapp av antalet svenska besökare är att de lättade restriktionerna och ett uppdämt ressug har gjort att svenskar valt en internationell resa framför att semestra på hemmaplan. Jämfört med tiden innan pandemin är det fortfarande färre utländska gästnätter i Sörmland denna sommar, även om trenden går uppåt.

Sammanlagt stod de internationella besökarna denna sommar för ungefär en femtedel av gästnätterna i Södermanland. Flest gästnätter stod besökare från Tyskland för. Jämför man januari-augusti 2022 med samma period 2021 har antalet tyska besökare ökat med över 15 700 besökare – en ökning med 74%. De tyska besökarna lockas främst av Sveriges unika naturupplevelser. Sverige är dessutom världsledande inom hållbart resande, vilket talar för att de tyska gästnätterna kommer att fortsätta att öka. Även de amerikanska och norska besökarna har hittat tillbaka

Under sommarmånaderna är hotellen vinnarna – och campingarna är de som tappat mest (-12% jämfört med 2021). Av de internationella besökarna bor till exempel tyskar ganska jämnt fördelat mellan camping och hotell, samtidigt som de amerikanska besökarna nästan uteslutande bor på hotell. Under 2020 och 2021 låg antalet besökare på campingarna på en stadig nivå då svenskar valde att stanna i Sverige under sin semester i stället för att åka utomlands. 2022 har antalet resor utomlands ökat vilket kan påverka tappet hos campingarna i Sörmland I Sörmland har även antalet ställplatser ökat, vilket också kan ha bidragit till minskning i boende på camping.

Det är många utmaningar som du som företagare och aktör står inför. Men du är inte ensamma i detta – det finns råd och stöd att få i denna utmanande tid. Sebastian och Torbjörn på Sörmlands Företagslots & Rådgivning finns tillgängliga för att hjälpa dig.
Tveka inte att ta kontakt med företagslots och rådgivare!

0155-220 800 – radgivning@stua.se – sormland.info

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin