Kulturturism växer i attraktivitet och Sverige har mycket att erbjuda på området

För en tid sen släppte Visit Sweden en förstudie på området kulturturism. Denna visar på goda möjligheter att stärka kulturturismen generellt. Sverige har med sin bredd inom området kultur stora förutsättningar.

Redan idag har Sverige en väl utvecklad naturturism och en stor möjlighet att integrera det med kulturturism och stora möjligheter att locka besökare.

Sammanfattning av förstudien:

  • En bred definition av kulturturism passar Sverige.
  • De offentliga, ideella och kommersiella krafterna behöver samverka mer.
  • Finansiering behöver matchas med kulturturismens behov.
  • Platsutveckling bör länkas ihop mer med kulturturism.
  • Sverige behöver skyndsamt ta en stark position inom internationell kulturturism.
  • Ett nästa steg kräver fördjupade studier inom prioriterade områden, samt en ökad möjlighet att dela befintlig kunskap.

På Visit Swedens hemsida kan du läsa hela förstudien och titta på ett webbinarium som presenterar den: 

Till Visit Swedens förstudie om kulturturism

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin