Framgångsrik kunskapsdag om den Tyska marknaden

I ett nyligen genomfört evenemang, i samarbete med NordicMarketing, samlades cirka 70 deltagare från besöksnäringen för att fördjupa sin förståelse för den tyska marknaden. Dagen utforskade den tyska besökarmarknaden, bjöd på insiktsfulla presentationer, diskussioner och nätverkande.

 

Trender och Konsumentbeteende

Ett huvudfokus under evenemanget var att ge en grundlig överblick av de senaste trenderna inom den tyska marknaden. Deltagarna fick insikter i tyska turisters behov och beteenden, och hur dessa påverkar utformningen av erbjudanden och paketeringar. En viktig del ägnades åt Sörmlands position och image bland tyska resenärer, med målet att identifiera möjligheter för regionen att stärka sin attraktionskraft.

Strategier för Försäljning och Marknadsföring

Kunskapsdagen handlade även om vikten av att förstå de grundläggande skillnaderna mellan B2B- och B2C-försäljning mot den Tyska marknaden. Diskussioner kring researrangörers roll och hur samarbeten kan förbättra synligheten på den tyskspråkiga marknaden. Vidare gicks det igenom kring effektiva säljkanaler och tipsades om digitala strategier för att nå ut till den tyska målgruppen på bästa sätt.

Produktutveckling och Paketering

Vikten av att anpassa produktstandarder, prissättning och betallösningar för att passa den tyska kunden stod i fokus, med målet att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga erbjudanden.

Utöver själva informationsdelen så skapades nya kontakter.

Ett gott antal deltagare gav också förutsättning till nätverkandet mellan deltagarna som en viktig del av evenemanget. Nya kontakter knöts, och många företag uttryckte ett intresse för att engagera sig i framtida utbildningar inom projektet. Denna positiva respons understryker vikten av långsiktigt lärande och samarbete för att stärka den sörmländska besöksnäringens position på internationella marknader.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin