Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Matlaget hjälper dem i ekonomisk utsatthet

”Backarna väger en del men känns lätta att bära när man tänker på hur mycket maten behövs”.

Kan man ta till vara på fullt tjänligt matsvinn och samtidigt hjälpa personer i utsatthet? Javisst! 2015 startade Eskilstuna Stadsmission
Matlaget i samverkan med två Willys-butiker. Andra anslöt sig efter hand och i dag bidrar nio olika butiker. Nu tittar Eskilstuna Stadsmission
på möjligheten att ta den hållbara modellen vidare till deras verksamheter i Nyköping.

Text och foto: Emil Berglund

Matstödkassarna packas med utbudet som finns för dagen, anpassat efter medlemmens behov

Maten är central i allas liv. Skillnaden mellan att kunna leva eller bara överleva

hänger ofta på om man kan äta näringsrik god mat under trygga former. Samtidigt som en stor mängd av maten som produceras blir till matsvinn ökar matfattigdomen i Sverige. Eskilstuna stadsmission, som under året även öppnat verksamhet i Nyköping, märker ett ökat behov att hjälpa människor som inte kan äta sig mätta. Matlaget är en verksamhet som tar tillvara på mat som sorterats ut i butiker på grund av kort datum, skadade ytterförpackningar eller har skönhetsfel. Varje vardag åker Stadsmissionen runt till de anslutna livsmedelsbutikerna i sin elbil och hämtar kassar med bröd och lådor fyllda med mat, och andra basvaror. Dessa sorteras av verksamhetens personal med hjälp av volontärer. Merparten av det som hämtas delas ut senare samma dag. Den som är i behov av hjälp för att klara av sin försörjning och äta sig mätt varje månad kan ansöka om medlemskap i Matlaget. Den största gruppen som får hjälp är pensionärer, barnfamiljer och arbetslösa. Trots att de kan ha andra

typer av stöd får de inte vardagen att gå ihop utan ser sig tvingade att dra ned på det mest livgivande, maten. Maskorna i välfärdsnätet är helt enkelt för

stora och många faller mellan stolarna. Att komma med i Matlaget är

behovsprövat och som medlem får man hjälp under som mest ett års tid. Varje vecka, på en fast dag på eftermiddagen, får den som är medlem

hämta matstödskassar anpassade och packade utifrån hushållets storlek

och eventuella allergier. Varje vecka får drygt åttio hushåll hjälp, varav många

barnfamiljer. 

– Vi möter varje dag familjer som lever i sådan fattigdom att barnen inte kan äta sig mätta. Förutom lunchen i skolan kanske de har ätit gröt i flera veckor, säger Carina Helmisdotter, verksamhetsansvarig för Matlaget. Carina berättar att samarbetet med de anslutna butikerna har utvecklat sig bra och de ursprungliga två butikerna har nu vuxit till nio. – Maten vi får från våra samverkande butiker har inte bara betydelse för de enskilda medlemmarna i Matlaget. Genom att vi tar tillvara på funktionellt svinn så blir det ätbara också det klimatsmarta, vilket är bra för miljön. Andreas Hammarbäck är butikschef på ICA-Ekängen, en av de butiker som samverkar med matlaget.

 

– Samarbetet med Matlaget fungerar väldigt smidigt. För oss känns det värdefullt att det matsvinn som uppstår i butiken tas om hand på ett bra sätt, säger Andreas.

Tre dagar i veckan lämnas matstödskassar ut till den som är medlem i Matlaget, något man kan vara under maximalt ett år.

Mer än kortsiktig
stöttning med mat

Matlaget har tagit fasta på att maten är grundfundamentet för att även få andra aspekter av livet att fungera. En måltid är inte bara näring. Det är en möjlighet till ett sammanhang. Därför erbjuder Matlaget även tillfällen där medlemmarna kan delta i sociala aktiviteter: kollo för barn, caféträffar eller andra sammanhang där medlemmar kan mötas. En av matlagets medlemmar i femtioårsåldern berättar hur hen fick kontakt med budget- och skuldrådgivarna via Matlaget. Hen beviljades skuldsanering för att för första gången på många år bli helt skuldfri och därför lyckades få ett förstahandskontrakt på en lägenhet.

– Jag har t.o.m. kunnat lägga undan pengar för att kunna laga mina tänder. Inget av det här hade varit möjligt om jag inte hade fått hjälp med mat och annat från Matlaget. Med Matlaget har Eskilstuna Stadsmission visat att det går att få ihop alla dimensioner av hållbarhet i samma verksamhet: Ekologisk, ekonomisk såväl som social. Nu tittar de på möjligheten att ta Matlaget vidare även till deras verksamhet i Nyköping.

Stadsmissionens medarbetare hämtar matsvinn varje vardag hos de nio livsmedelsbutiker som är anslutna i Eskilstuna.

Eskilstuna stadsmission

Eskilstuna stadsmission är en av tio stadsmissioner i Sverige.
De driver professionellt socialt arbete med målet att verka för en mänskligare
stad för alla. Sedan 2020 bedriver de verksamhet även i Nyköping.

Under 2019 redistribuerades 42 ton matsvinn, främst genom matstödskassar.