Nu öppnar vi upp åtta e-kurser!

Projektet E-kurser besöksnäring Sörmland, som startade under juni 2020 är nu avslutat. Över 100 deltagare fick möjligheten att under projektperioden fördjupa sig i ämnen såsom ledarskap, digitala verktyg och värdskap – kurser som nu öppnar upp för fler!

Besöksnäringen stod under sommaren 2020 inför ett läge där de snabbt behövde öka efterfrågan på sina produkter från helt nya målgrupper. Detta krävde förändrade, och ibland till och med helt nya, arbetssätt och kompetenser. Inom besöksnäringen är en stor del av företagen mindre, som kan ha svårt att skicka iväg personal på utbildning. Men behovet att utbilda personalen fanns där och att satsa på detta stärker både individernas och företagens konkurrenskraft. Med anledning av detta har Stua startade därför ESF-projektet E-kurser besöksnäring Sörmland med syftet att ta fram e-kurser och utbildningar som kunde stärka den sörmländska besöksnäringen.

Totalt skapades åtta kurser med vitt skilt innehåll, som stärkt företagens konkurrenskraft och de enskilda individernas kompetensprofil.

Mycket nöjd. Allt på distans är bra. De visar tydligt hur man gör. Bra att man kan spola i utbildningarna så man ser det som passar en”

– En anonym kursdeltagare svar under projektets slututvärdering

Åtta kurser har tagits fram;

  • Stärk och kommunicera hållbarhet – Identifiera, stärk och kommunicera ert företags hållbarhetsarbete tillsammans med Greentime. I kursen får du lära dig mer om dimensionerna inom hållbarhet, identifiera utvecklingsmöjligheter, kommunicera och leda arbetet vidare.
  • Digitala verktyg – I den här kursen kan du och din verksamhet skapa bättre kommunikation och marknadsföring på Google.
  • Värdskap och service – I kursen får du lära dig mer om hur du och ditt företag visar gott värdskap och god service. Deltagande personal får många goda tips och övningar för hur man bland annat handskas med jobbiga situationer och gäster.
  • Employer branding – lär dig tillsammans med KSMG vad Employer Branding är, hur du kan arbeta med det i praktiken och hur du kan bli en mer attraktiv arbetsgivare.
  • Ledarskap – En digital ledarskapskurs som täcker ämnena leda sig själv, leda andra, leda verksamheten, feedback, företagskultur, rekrytering, kommunikation och DISC-analys.
  • Jämställdhet och mångfald – I kursen får du lära dig mer om hur du och ditt företag skapar en mer rättvist och inkluderande besöksnäring.
  • DigitaliseringHello Future har lanserat en kurs till lärplattformen om bland annat digital transformation, content marketing, strategi och mätning.
  • Produkt och digital utveckling – I denna kurs får du lära dig hur du utvecklar dina produkter eller skapar nya utifrån målgruppsanalyser samt skapar digital försäljning.

Nu när projektet är avslutat finns det möjlighet för alla som är registrerade på lärplattformen att gå kurserna. Passa på att fördjupa dig i ämnen som stärker både ditt företag och din kompetensprofil – kostnadsfritt! Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt för projektet: Henric Johansson, 0155 – 22 27 77, henric@stua.se

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin