Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Ny riktad insats ska stötta kultur och besöksnäring i Sörmland

Ett unikt näringslivsprojekt lanseras inom kort i Sörmland, med pilot i Eskilstuna. Pilotprojektet riktar sig mot företag inom kreativa och kulturella näringar med koppling till besöksnäring och ska bland annat stötta företagen i utvecklingsfrågor i kölvattnet av pandemin. 

Pandemin har slagit hårt mot näringslivet, och alla branscher har påverkats. Särskilt utsatta är kulturella och kreativa näringar och besöksnäringsom under 2020 fått arbeta hårt för att hitta nya lösningar. Med anledning av detta startar Stua tillsammans med Destination Eskilstuna och Region Sörmland nu ett näringslivsprojekt, riktat mot just kulturella och kreativa näringar i nära koppling till besöksnäring. Företagen ska bland annat ska få ökad kunskap hur deras kunder agerar digitalt och hur de som företag kan dra nytta av digitala möjligheter för snabbare utveckling och omställning.   

Samarbetet ska också bidra till att de som arbetar i olika främjarorganisationer både lokalt och regionalt stärksKommuner och andra offentliga aktörer erbjuds ökad kunskap kring både kulturella och kreativa näringar och besöksnäring för att erbjuda bättre stöd i utvecklingsfrågor. Projektet ska bidra till en modell som kan användas nationellt. 

Projektet börjar med två piloter. Den första för målgruppen kulturella och kreativa näringar med nära koppling till besöksnäringen, där företagens erbjudande eller produkt är i centrum och utifrån den erbjuds en anpassad utvecklingsprocessPiloten testas med först med företag både i Eskilstuna och Sörmland. Destination Eskilstuna AB är en aktiv part för att sätta samarbetsformen. 

Den andra piloten handlar om utveckling kring en större kulturattraktion, till exempel ett slott, ett museum eller annan kulturell attraktion, som väcker intresse för en plats. Här ska ett koncept först testas på ett par utvalda besöksmål i en pilotfas.  

När piloterna genomförts, kommer hela Sörmland bjudas in, för att delta i ett nästa steg. I projektet kommer både intervjuer, workshops, seminarier och digitala verktyg användas, både för kunskapsinhämtning och spridning, och verka nära alla inblandade aktörer i utvecklingsarbetet.  

För mer information kontakta oss på stua@stua.se 0155-22 27 70. 

 

Om projektet Kultur och turism för ökad attraktionskraft  
Stua, som utförare av det regionala turismuppdraget, har på uppdrag av Region Sörmland, sökt och beviljats medel för projektet Kultur och turism för ökad attraktionskraft. Projektet baseras på två olika förstudier som Region Sörmland har tagit fram, och på pågående regionala turismuppdrag.  

Övergripande mål är att genom projektet skapa en hållbar samarbetsmodell för stärkt konkurrenskraft inom klustret kultur, som bidrar till en långsiktig förändring inom den offentliga regionala främjarstrukturen. Det handlar om en omställning, inte bara för företag, utan även för hur den offentliga strukturen bättre kan stötta företag inom kulturella och kreativa näringar och besöksnäringen. Projektet har en total budget på ca 3 miljoner kronor, varav det regionala turismuppdraget finansierar 50% och Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar 50%.  

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin