Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Nyhetsbrev november 2020

Nyheter från Destinationsutveckling Sörmland

NOVEMBER 2020

Utveckla ditt företag

Behöver du rådgivning inom produktutveckling eller digitalisering?

Som besöksnäringsföretag i Sörmland kan du ta del av vårt utbud för att utveckla din verksamhet. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning inom produktutveckling och digitalisering, företagsnätverk för erfarenhetsutbyte m.m.

I lärplattformen får du som företagare inom besöksnäringen i Sörmland tillgång till kurser och annat kostnadsfritt material.

 

Lokalt och regionalt ambassadörsarbete

I Nyköpings kommun pågår nu ett arbete med en ambassadörsutbildning som är en del av att samlas i ett gemensamt värd- och ambassadörskap för Nyköping. Lokala ambassadörer för värdskap och service för att stärka den lokala besöksnäringen.

Se Maria Säfverblad och Erik Lindhe berätta om arbetet här

I arbetet med att bli Sveriges slottsdestination har enkla riktlinjer i hur destinationen gemensamt arbetar för att skapa storyn om och etablera Sveriges slottsdestination tagits fram. Att ta tillvara de förutsättningar och särdrag som platsen har, som är unika och föra det vidare via e-learning för besöksnäringens aktörer.

Jonas Ingre från You are here berättar om arbetet med den regionala ambassadörsutbildningen här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokningsbara cykelupplevelser i Sörmland

Under året har vi drivit ett projekt där företag har deltagit för att ta fram upplevelser som passar den rekreationscyklande turisten. I projektet har även en digital kurs tagits fram som fler kan ta del av via Lärplattformen, lara.destinationsutveckling.com.

Vill du veta mer om projektet?

 

 

 

 

 

 

Utveckling för kulturella näringar

Stua tillsammans med Destination Eskilstuna och Region Sörmland driver ett näringslivsprojekt, riktat mot kulturella och kreativa näringar i nära koppling till besöksnäring.

Företagen ska bland annat ska få ökad kunskap hur deras kunder agerar digitalt och hur de som företag kan dra nytta av digitala möjligheter för snabbare utveckling och omställning.

Samarbetet ska också bidra till att de som arbetar i olika främjarorganisationer både lokalt och regionalt stärks. Kommuner och andra offentliga aktörer erbjuds ökad kunskap kring både kulturella och kreativa näringar och besöksnäring för att erbjuda bättre stöd i utvecklingsfrågor.

Läs mer om projektet

Har du några frågor kontakta Henrik Steberg, henrik@stua.se, tel 0155-222772.

 

 

 

 

Hotellnätverk

Ett nätverk för dig i en ledande roll på hotell i Sörmland med syfte att ha ett utbyte och nätverk med företagare i liknande situationer att diskutera med. Intressant? Anmäl ditt intresse här.

Campingnätverk

Ett nätverk för dig i en ledande roll på camping i Sörmland med syfte att ha ett utbyte och nätverk med företagare i liknande situationer att diskutera med. Intressant? Anmäl ditt intresse här.

Outdoornätverk

Ett nätverk för dig som driver verksamhet inom outdoor och naturturism. Syftet med nätverket är att få utbyte av andra företagare och ett nätverk som fungerar som en kollega och bollplank. Intressant? Anmäl ditt intresse här

Vill du boka upp ett rådgivningstillfälle

eller komma i kontakt med oss?

stua@stua.se

0155 22 27 70

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin