Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Öka den lokala matproduktionen: Köp en odlingsandel

Att köpa en andel hos en odlare innebär inte bara att du får en regelbunden leverans av grönsaker. Det innebär också att du stöttar din lokala odlare att våga satsa. 

Text: Emil Berglund   |  Foto: Mia Karlsson

Den ekologiska rörelsen växte sig stark i Japan under sjuttiotalet. Grupper av konsumenter kom plötsligt i direktkontakt med odlare som erbjöd livsmedel fria från kemikalier. Sättet att samarbeta kallades Community Supported Agriculture (CSA). Modellen spred sig till Sverige med namnet andelsjordbuk först i början av 2000-talet, men inriktningen var densamma: ett långsiktigt samarbete mellan konsument och producent där bägge parter delar på både risker och belöningar. Som en investering i en lokal grönsaksbörs helt enkelt. 

Mia Karlsson har under flera år varit nästan helt självförsörjande på grönsaker. Förra året köpte hon ett torp utanför Katrineholm där hon kunde utöka odlingsytorna för att även kunna sälja andelar genom nya företaget Torpets andelsodling. 

Det är ett bra sätt för mig att kunna känna trygghet i att jag får avsättning för det jag odlar och också täcka kostnader som uppstår under säsongen. Då kan jag planera på ett helt annat sätt. 

Mia kommer att erbjuda en stor mängd olika grönsaker och örter, för mångfald ser hon som en sorts försäkring. Om en gröda inte går bra kan hon erbjuda mer av en annan. 

För mig handlar det inte bara om att kunna sälja. Det handlar minst lika mycket om att ha en dialog med kunderna för att vi ska få en större gemenskap i samhället. Jag tänker att man kan bli delaktig genom arbetsdagar eller workshops och man får vara delaktig genom hela resan och påverka vad som odlas – kanske udda grödor eller sorter som inte går att få tag på annars, avslutar Mia.  

Bland annat här kan du köpa sörmländska odlingsandelar: 

torpetsandelsodling.se 
@torpetsandelsodling 

mylla.farm 
@mylla.farm 

hornudden.net 
@hornudden 

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin