Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Om uppdraget

Varför arbetar vi med destinationsutveckling?

Besöksnäringen är världens snabbast växande näring. Besöksnäringen är sysselsättningsintensiv och driver omsättning och investeringar, lokalt, regionalt och nationellt. 

Besöksnäringen skapar attraktionskraft och stärker alla näringar i regionen. Läs Vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023

Hur arbetar vi?

Sörmland ska ta en unik position som Sveriges Slottsdestination, genom att utveckla det vi redan har och som är unikt. Våra slott, gods och gårdar är en unik anledning att besöka oss. Vad man som besökare sedan väljer att spendera pengar på när man väl är här kan vara 1000-tals olika saker. Vi anpassar vår kommunikation och följer vad som händer i omvärlden.

Uppdraget och organisationen

Sveriges Slottsdestination är en del av Destinationsutveckling Sörmland och ingår i det regionala turismuppdraget. STUA utvecklar och processleder uppdraget som ägs av Region Sörmland

Alla kommuner i Sörmland är representerad i processen. Organisationen består av en processledare från STUA och en kommunal destinationsutvecklare från respektive kommun (9 st).

Destinationsutveckling Sörmland

Uppdraget utförs av Stua AB
E-post: stua@stua.se
Tel: 0155 – 222770

Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023