Pågående insatser och vem du kontaktar

Just nu arbetar Destinationsutveckling Sörmland med en hel del projekt och andra insatser. Vi har samlat kort info om vem du ska kontakta om du blir nyfiken! 

Destinationsutveckling Sörmland (Det Regionala Turismuppdraget)

Destinationsutveckling Sörmland arbetar för att utveckla Turismindustrin i Sörmland och finns där för alla storlekar av aktörer som vill utveckla sin verksamhet. Läs mer

Ny kontaktperson

Hållbar mötesindustri i Västmanland & Sörmland

Projektet erbjuder stöd och rådgivning för en stark framtida mötesdestination. Insatsen vänder sig till företag och föreningar inom eller med koppling till mötesindustrin i Västmanland och Sörmland. Stua och Västmanland turism driver detta utvecklingsprojekt under 2021 till 2023, för en hållbar omställning och affärsutveckling inom just mötesindustrin.

Projektet är i avslutningsfas och tar inte emot deltagare. Läs mer

Ny kontaktperson

Branschforum kompetens

Insatsen har etablerat ett branschforum för turismindustrin i Sörmland, som arbetar med strategisk kompetensförsörjning för industrins branscher. Läs mer

Vill du veta mer om något av projekten eller områdena? 
Kontakta Pernilla Nordström 
Tel: 0155 – 22 27 73 
E-post: pernilla@stua.se

Data för besöksnäringens affärsutveckling

Det finns idag en mängd data att tillgå för företag i turismindustrin. Hur använder de den idag och vilka utvecklingsinsatser har de behov av framåt? Outnyttjade möjligheter finns, då data kan nyttjas för affärsstrategiska beslut och i affärsutveckling. Projektet ska öka konkurrenskraft och tillväxt i Östra Mellansveriges (ÖMS) besöksnäring genom att använda data och analys som strategisk resurs. Läs mer

Internationalisering/export

En del i Det Regionala Turismuppdraget är att aktivt arbeta med att göra resmålet Sörmland exportmoget. 

Statistik

En del i det Regionala Turismuppdraget är att löpande följa den statistik som finns tillgänglig. Inom kort kommer du hitta mer information om rapporter och statistik på destinationsutveckling.com/rapporter-statistik

Vill du veta mer om något av projekten eller områdena? 
Kontakta Åsa Malmqvist 
Tel: 0155 – 22 27 71 
E-post: asa@stua.se 

Kultur & turism för ökad attraktionskraft

Ett näringslivsprojekt, riktat mot kulturella och kreativa näringar i nära koppling till besöksnäring. Genom projektet kan du som har företag eller verksamhet inom området kultur och kreativa näringar få ökad kunskap om hur dina kunder agerar digitalt och hur du kan dra nytta av digitala möjligheter för snabbare utveckling och omställning. Läs mer

Visit Sörmland

Under 2023 har vi i uppdrag att driva Visit Sörmland som ska locka besökare till regionen.
Hur du som företag kan synas!

Ny kontaktperson

Rådgivning inom digitalisering

En del i det Regionala Turismuppdraget är att erbjuda rådgivning inom bland annat digitalisering. Här kan du får hjälp med hur du syns på sociala medier, google my business och mycket mer. Läs mer

Vill du veta mer om något av projekten eller rådgivning? 
Kontakta Henric Johansson
Tel: 0155 – 22 27 77 
E-post: henric@stua.se

Företagslots & rådgivning i Sörmland

Sörmlands Företagslots – en väg in för dig som företag finns till för att hjälpa dig hitta rätt bland de olika stöd som finns för företag i Sörmland. Läs mer

Rådgivning inom produktutveckling

En del i det Regionala Turismuppdraget är att erbjuda rådgivning inom bland annat produktutveckling. Exempelvis kan du få hjälp att paketering, prissättning och mycket mer. Läs mer

Vill du veta mer om något av projekten eller rådgivning? 
Kontakta Henrik Steberg
Tel: 0155-22 27 72
E-post: henrik@stua.se

Organisering av vandringsleder

Projektet Regional ledsamordning av vandringsleder är en fortsättning på arbetet inom vandring och ledsamordning som pågick under hösten 2022. Projektet drivs med finansiering från Naturvårdsverket och har som mål att skapa bättre förutsättningar för samarbeten mellan privata, offentliga och ideella aktörer i Sörmland för att långsiktigt stärka regionen som vandringsdestination både för boende och besökare. Läs mer

Stolt Mat i Sörmland

Den mat som produceras, förädlas och konsumeras i länet är utsökt, hälsosam och eftertraktad såväl lokalt som globalt. Stua har uppdraget att processleda Stolt Mat i Sörmland. Uppdraget går ut på att ständigt jobba för att förbättra möjligheterna för företagare att utveckla sina verksamheter genom förbättrad lönsamhet och produktutveckling, samt skapa förutsättningar för en ökad måltidsturism till regionen. En viktig del i arbetet är att skapa arenor och nätverk i länet för att öka samverkan mellan aktörer i livsmedelskedjan. Stolt Mat startades 2014 som ett verktyg för att förverkliga och bidra till måluppfyllnaden i den regionala livsmedelsstrategin och Sörmlandsstrategin. Läs mer

Ny kontaktperson

Tematiska Nätverk

Som besöksnäringsföretag i Sörmland är du varmt välkommen att ingå i våra företagsnätverk helt kostnadsfritt. I nätverken träffas vi, byter erfarenheter och tar in spetskompetenser som lär oss mer om önskade ämnen. Anmäl dig till något av våra nätverk så ses vi framöver! Läs mer

Vill du veta mer om något av projekten eller nätverken? 
Kontakta Monica Peña Calderon
Tel: 0155 – 22 27 75 (obs nytt nummer)
E-post: monica@stua.se

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin