Positiv utveckling och trender från sommaren

Naturen i centrum för nya upplevelser

Läget för turismindustrin ser positivt ur enligt siffror från Tillväxtverket och enligt den rundringning som gjorts av Stua bland Sörmlands besöksnäringsföretag. Stua har under juni-augusti kontaktat och besökt företag runt om i Sörmland för att ta temperaturen på näringen.

 

Några trender som har fångats upp under rundringningen är att naturen har varit i centrum under sommaren och många upplevelsepaket har tillkommit för både flera dagars vandring längs Sörmlandsleden, cykling och paddling. Boendeanläggningar har utökat sortimentet med aktiviteter och samarbeten för att skapa fler paketerade helhetsupplevelser.

Självständigt resande med campervans, taktält och ställplatser

En annan trend är en fortsatt stark campingsäsong trots att fler svenskar nu kan åker utomlands under semestern. Framför allt är det gäster från närliggande länder i Europa som har tagit del av Sverige i sommar, framför allt på grund av den billiga svenska kronan. Från ställplatser, glampingtält, hembyggda campervans och taktält på bilarna, har trenden inom självständigt resande hållit i sig, vilken kan visa sig i de minskade gästnätterna hos campingar i Sörmland.

Positiv utveckling i Sörmland januari – juli 2023

De totala gästnätterna i Sörmland januari – juli har ökat med 6,6% sedan 2022. Totala logiintäkter har ökat med 12,6% i Sörmland. Enligt Sarah Lagerbäck VD Hotell Statt i Katrineholm började 2023 mycket starkare än 2022, vilket var en stor del av deras ökade beläggningsgrad första halvåret. ”Vi såg under våren glädjande mer övernattande konferensgäster på anläggningen. Det är även satsningar i Katrineholm på olika byggen och produktioner som gör att vi får hotellgäster som stannar under längre perioder” säger Sarah Lagerbäck.

Läs mer om Sörmlands utveckling januari-juli 2023

Om statistiken

Tillväxtverket är ansvarig för inkvarteringsstatistiken som är en del av Sveriges officiella statistik.

Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio bäddar. Inkvarteringsstatistiken produceras på Tillväxtverket med SCB som underleverantör.

Preliminär månadsstatistik publiceras drygt fyra veckor efter aktuell mätmånad. Slutlig statistik publiceras i april påföljande år. De preliminära månadstabellerna i statistikportalen uppdateras vid varje publiceringstillfälle fram till dess att slutlig statistik för det aktuella året publiceras.

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner vara dolda och vissa värden på kommunnivå kan vara ihopslagna för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Fakta gästnätter

Gästnätter/övernattningar avser antal nätter en gäst har genererat på anläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige: hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter (exklusive Airbnb). Gästens hemland avser det land där gästen, oavsett medborgarskap, är stadigvarande bosatt i mer än 12 månader.

Statistiken går att ta fram på kommunal nivå och per dag. På grund av sekretess kan dock vissa kommuner och anläggningstyper (hotell, vandrarhem, m.fl.) vara dolda (sekretesskyddade) för att uppgifter från enskilda anläggningar inte ska röjas.

Fakta logiintäkter

Logiintäkter från anläggningar som bedriver kommersiell övernattningsverksamhet i Sverige: hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar och förmedlade privata stugor och lägenheter (exklusive Airbnb). För hotell, vandrarhem och stugbyar redovisas intäkter totalt för uthyrning av rum exklusive moms och frukost. För förmedlade privata stugor och lägenheter redovisas intäkter inklusive bokningsavgift och avbeställningsskydd och exklusive moms. För camping redovisas total intäkt för samtliga uthyrda tomter, uthyrda stugor, övrigt boende samt sålda säsongsabonnemang. Inklusive el och exklusive moms.

Logiintäkter per belagt rum (Average room rate – ARR) är ett mått som används inom turism- och besöksnäringen för att mäta ekonomiska resultat. Måttet avser att mäta genomsnitt av rumsintäkter per sålt hotellrum.

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin