Projekt

Destinationsutveckling

E-kurser besöksnäring Sörmland

Utbilda personal inom: Ledarskap En digital ledarskapskurs som täcker ämnena leda sig själv, leda andra, leda verksamheten, feedback, företagskultur, rekrytering, kommunikation och DISC-analys. Jämställdhet och

Till projektet »