Projekt

Destinationsutveckling

E-kurser besöksnäring Sörmland

Uppdragsdata UppdragsnamnE-kurser för besöksnäring Sörmland UppdragsgivareRegion Sörmland och Europeiska socialfonden. Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden via Svenska ESF-rådet. Effekterna av Corona-viruset har inneburit stora konsekvenser

Till projektet »
Destinationsutveckling

Utveckling av bussresedestinationer

Pilotprojekt – Utveckling av bussresedestinationer i Sörmland STUA och Sveriges Bussföretag kommer under 2020 tillsammans genomföra ett gemensamt projekt kring utveckling av bussresedestinationer. Syftet med projektet

Till projektet »
Destinationsutveckling

Ledarskap i besöksnäringen

Uppdragsdata UppdragsnamnLedarskap i besöksnäringen i en digital värld UppdragsgivareTillväxtverket och Region Sörmland “Ledarskap i besöksnäringen i den digital värld” är ett projekt som löper fram

Till projektet »
Friluftsliv & Rekreation

Näckrosleden

”Affärsmässig utveckling av Näckrosleden” är ett projekt som löper fram till sista oktober 2020. Projektet ska främja samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer längs två utvalda sträckor av Näckrosleden.

Till projektet »