Projekt

Destinationsutveckling

E-kurser besöksnäring Sörmland

Effekterna av Corona-viruset har fått och får fortsatt stora konsekvenser för besöksnäringen. Ju längre det pågår, desto större påverkan. Besöksnäringen står i ett läge där

Till projektet »
Destinationsutveckling

Utveckling av bussresedestinationer

Pilotprojekt – Utveckling av bussresedestinationer i Sörmland STUA och Sveriges Bussföretag kommer under 2020 tillsammans genomföra ett gemensamt projekt kring utveckling av bussresedestinationer. Syftet med projektet

Till projektet »
Destinationsutveckling

Ledarskap i besöksnäringen

“Ledarskap i besöksnäringen i den digital värld” är ett projekt som löper fram till november 2020. Projektet ska stärka småföretag på landsbygden där digitalisering blir

Till projektet »
Friluftsliv & Rekreation

Näckrosleden

”Affärsmässig utveckling av Näckrosleden” är ett projekt som löper fram till sista oktober 2020. Projektet ska främja samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer längs två utvalda sträckor av Näckrosleden.

Till projektet »