Projekt

Destinationsutveckling

E-kurser besöksnäring Sörmland

Uppdragsdata UppdragsnamnE-kurser för besöksnäring Sörmland UppdragsgivareRegion Sörmland och Europeiska socialfonden. Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden via Svenska ESF-rådet. Effekterna av Corona-viruset har inneburit stora konsekvenser

Till projektet »