City Country Combo – avslutat

Uppdragsdata

Uppdragsnamn
City Country Combo

Uppdragsgivare
Jordbruksverket, Sörmlands sparbank och Stua

Under hösten 2020 har vi genomfört djupintervjuer för att skapa oss en förståelse för hur vandringen i Sörmland fungerar i dag. 

 

Vår utmaning och syfte med intervjuerna var att ta reda på:  

Hur kan vi bidra till en bra vandringsupplevelse för sörmlänningar, svenska besökare och utländska besökare? 

 

Vi har intervjuat privatpersoner som har vandrat i Sörmland i syfte att ta reda på upplevelsen före, under och efter vandringsturen. Intervjuer har också genomfört med företag som har eller planerar att utveckla vandringsupplevelser, etappansvariga utmed Sörmlandsleden samt representanter från Sörmlandsleden.

 

I projektet har vi tillsatt en arbetsgrupp med medarbetare från Stua och representanter från Sörmlandsleden som gemensamt har prioriterat utvecklingsområden att fokusera på i det kommande arbetet. Utvecklingsområdena är baserade på vad som är viktigt för målgruppen och vad som är möjligt att genomföra inom ramen för projektet.  Ett område som inte fungerar i dag och visat sig ha stor betydelse vid planering av vandringen är att hitta samlad information om att vandra i Sörmland. Under våren arbetar projektet med att ta fram ett digitalt planeringsverktyg med syfte att underlätta planeringen av vandringen.

Utveckling av vandringsturism

Projektet som har pågått sedan 2019 har fram tills sommaren 2020 syftat till att utveckla säljbara vandringsupplevelser till utländska besökare för att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd, öka antalet arbetstillfällen samt utveckla och skapa nya samarbetsformer.

Satsningen pågår till och med juni 2021 och gick från och med hösten 2020 in i en ny fas där kommunikation längs vandringsleder kommer vara i fokus.

Projektet är indelat i 2 olika delar med olika fokus:

  • Del 1 har fokuserat på företagsutveckling längs vandringsleder i Sörmland. I denna del har deltagande företag fått verktyg för att kunna växa internationellt och för att skapa internationellt gångbara vandringsprodukter.
  • Del 2 i projektet kommer fokusera på att komplettera och förbättra den kommunikation som finns längs vandringsleder i Sörmland samt den information som finns om vandringsdestinationen Sörmland. 

Genom att specifikt satsa på utveckling av vandringsturism stärker vi den sörmländska besöksnäringens konkurrenskraft samt ger våra besökare en upplevelse av hög kvalité.

Under projektperioden kommer vi bland annat erbjuda råd, stöd, studiebesök och workshops till företag och personer som arbetar med Outdoor-relaterade upplevelser.

Kontakta projektledare för mer information:

Henrik Steberg

Utvecklingsledare Destinationsutveckling Sörmland

henrik@stua.se

0155-22 27 72

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin