Culinary attractions – avslutat

Uppdragsdata

Uppdragsnamn
Culinary Attractions

Uppdragsgivare
Jordbruksfonden och Sörmlands Sparbank

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla säljbara mat-, dryck-, och måltidsupplevelser till utländska besökare för att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd, öka antalet arbetstillfällen samt utveckla och skapa nya samarbetsformer.

I projektet arbetade Stua med företag i fem olika block: Kunskap, Paketering och prissättning, Kommunikation, Produkttest och Bokningsbarhet. Företagen fick kunskap, verktyg och rådgivning för att utveckla upplevelser mot internationella kunder, med intresse inom måltids- och dryckesupplevelser.

Finansiering

Projektet finansierades till 70% av Europeiska jordbruksfonden, 30 % privata medel (Sörmlands Sparbank, deltagande företag, STUA).

 

Kontakta projektledare för mer information:

Torbjörn Kock

Processledare Stolt Mat i Sörmland

torbjorn@stua.se

0155-222776

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin