Culinary attractions – avslutat

Culinary Attractions – för dig som vill utveckla mat, dryck- & måltidsupplevelser! För fler säljbara mat-, dryck-, och måltidsupplevelser till utländska besökare på en storstadsnära landsbygd. Projektet är fokuserat kring Sörmland och kommuner kring Mälaren.

Det övergripande syftet med Culinary Attractions är att utveckla säljbara mat-, dryck-, och måltidsupplevelser till utländska besökare för att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd, öka antalet arbetstillfällen samt utveckla och skapa nya samarbetsformer.

Projektet kommer delas in i fem olika block för deltagande företag att ta del av: Kunskap, Paketering och prissättning, Kommunikation, Produkttest och Bokningsbarhet. Företagen ska kunna växa internationellt genom att projektet ger verktyg och rådgivning som leder dem på rätt väg mot en snabbare, enklare utlandssatsning.

Genom att vara med stärker du din upplevelse och får bättre koll på vad kunderna efterfrågar. Vi kommer erbjuda råd, stöd, studiebesök och att hitta återförsäljare till de upplevelser som arbetas fram. Företag från Sörmland och delar av Västmanland har möjlighet att delta.

Vad händer nu?

Fram till slutet av november sker planering av aktiviteter samt kontakt med deltagare för att få bästa förutsättningar för vad ni vill få ut av projektet, gör din intresseanmälan här, så tar vi kontakt med dig. Under hösten kommer det ske löpande individuell rådgivning, möjlighet att följa med på studiebesök för inspiration, delta vid workshops för kompetensutveckling, m.m.

Vad erbjuds deltagarna?

Satsningen pågår under fram till december 2019 och kostar 2000 kr exkl moms för deltagande företag. Deltagarna från Sörmland och delar av Västmanland har möjlighet att utveckla mat-, dryck- & måltidsupplevelser till utländska besökare för att skapa en attraktiv storstadsnära landsbygd. Deltagarna får bland annat möjlighet att:

  • Stärka sina upplevelser och få bättre koll på vad kunderna efterfrågar
  • Individuell rådgivning
  • Delta vid studieresor
  • Matchmaking mellan deltagare och potentiella återförsäljare
  • Kunskap om globala bokningssajter

Finansiering

Projektet finansieras till 70% av Europeiska jordbruksfonden, 30 % privata medel (Sörmlands Sparbank, deltagande företag, STUA).

Kontakta Torbjörn för mer information: torbjorn@stua.se 0155-222776.

                                    

               

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin