Kontakt: stua@stua.se | 0155-222770

Data för besöksnäringens affärsutveckling – avslutat

Uppdragsnamn
Data för besöksnäringens affärsutveckling

Uppdragsgivare
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Bakgrund förstudie

Projektledare
Åsa Malmqvist

Kontaktuppgifter
0155-22 27 71
asa@stua.se

Det finns idag en mängd data att tillgå för företag i turismindustrin. Hur använder de den idag och vilka utvecklingsinsatser har de behov av framåt? Outnyttjade möjligheter finns, då data kan nyttjas för affärsstrategiska beslut och i affärsutveckling. Projektet ska öka konkurrenskraft och tillväxt i Östra Mellansveriges (ÖMS) besöksnäring genom att använda data och analys som strategisk resurs.

Det övergripande målet för projektet är att deltagande företags förmåga att använda strategiska data har stärkts. Genom att arbeta med data, analys och automatisering kan företag och regioner i projektet bli mer resurseffektiva, vilket är viktigt för ökad lönsamhet, minskad belastning på miljön samt möjliggör för nya kunder och marknader.

Projektet kommer att arbeta i två spår
– Rådgivningsinsats för företag
– Kunskapshöjande aktiviteter för befintligt samarbete för besöksnäringsfunktioner i Östra Mellansverige (ÖMS).

Fokus för individuell rådgivning är att kunna omsätta och använda data för att stärka sin affärsutveckling och strategiska verksamhetsplanering. Fokus för kunskapshöjande aktiviteter inom ÖMS är att sätta en grund för fortsatt analysarbete och ökad användning av automatiserade arbetssätt i ÖMS samarbetet, ”Forum för turismanalys 2.0”, och för större företag i besöksnäringen.

Kontakt:

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta

Åsa Malmqvist
Projektledare i projektet

0155-22 27 71
asa@stua.se

Stua-svart-2000px

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin