Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen

Uppdragsdata

Uppdragsnamn
Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen.

Start: 2021-03-01
Avslut: 2022-04-30

Uppdragsgivare
Tillväxtverket och Region Sörmland.

Projektet finansieras med medel från Tillväxtverket och Region Sörmland. Det innebär att det för dig som deltagare är kostnadsfritt. 

Projektet erbjuder projektet dig och ditt företag stöd och rådgivning för en hållbar omställning.  Även möjligheten att skapa nya samverkskanaler, för en hållbar besöksnäring i Sörmland.

Förutom stöttning i företagens omställningsarbete ska detta projekt arbeta med:

  • Rådgivning kring digitalisering och produktutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv
  • Etablering av nya samarbeten med syftet att få fler företag att samverka
  • Workshops – och nätverksträffar
  • Utveckla ett hållbarhetsindex

 

Projektet förbättrar och stöttar företagen i besöksnäringen genom en hållbar omställning.
Här ska fler affärer med nya kundgrupper göras genom att arbeta med strategisk affärs –
och produktutveckling.

Detta skapar fler möjligheter för besöksnäringen och för Sörmland som destination.
Företagen erbjuds rådgivning kring att arbeta med produktutveckling och digitalisering ur ett destinations – och marknadsperspektiv, med fokus att koppla utbudet mot efterfrågan.

 

En central del av projektet är även att ta vara på de lärdomar som uppstått under 2020, samt den kartläggning över företagens kompetens –och utvecklingsbehov som gjorts.

Målet är att stärka besöksnäringens förmåga till en hållbar omställning och därmed öka företagens konkurrenskraft. Genom att ta fram nya produkter som är anpassade för nya marknader, målgrupper och resmönster. Projektet vänder sig till företag och föreningar aktiva inom besöksnäringen i Sörmland.

 

Satsningen pågår till och med april 2022.

Anmäl dig genom formuläret så hör vi av oss

För anmälan och mer information, kontakta projektledaren:

Henrik Steberg

Utvecklingsledare Destinationsutveckling Sörmland

henrik@stua.se

0155-22 27 72

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin