Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen – avslutat

Uppdragsdata

Uppdragsnamn
Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen.

Start: 2021-03-01
Avslut: 2022-04-30

Uppdragsgivare
Tillväxtverket och Region Sörmland.

Projektet finansieras med medel från Tillväxtverket och Region Sörmland. Det innebär att var kostnadsfritt för deltagarna. 

Projektet erbjöd  företag stöd och rådgivning för en hållbar omställning.  Även möjligheten att skapa nya samverkskanaler, för en hållbar besöksnäring i Sörmland.

Förutom stöttning i företagens omställningsarbete arbetade projekt med:

  • Rådgivning kring digitalisering och produktutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv
  • Etablering av nya samarbeten med syftet att få fler företag att samverka
  • Workshops – och nätverksträffar
  • Utvecklade ett hållbarhetsindex

Genom att främja en hållbar omställning arbetade projektet med att förbättra och stötta företagen i besöksnäringen.
Där drivkraften har varit att fler affärer med nya kundgrupper ska göras genom att arbeta med strategisk affärs –
och produktutveckling.

Detta skapade fler möjligheter för besöksnäringen och för Sörmland som destination.
Företagen erbjöds rådgivning kring att hur de kan arbeta med produktutveckling och digitalisering ur ett destinations – och marknadsperspektiv, med fokus att koppla utbudet mot efterfrågan.

 En central del av projektet var även att ta vara på de lärdomar som uppstått under 2020, samt den kartläggning över företagens kompetens –och utvecklingsbehov som genomförts.

Målet var att stärka besöksnäringens förmåga till en hållbar omställning och därmed öka företagens konkurrenskraft. Genom att ta fram nya produkter som är anpassade för nya marknader, målgrupper och resmönster. Projektet vände sig till företag och föreningar aktiva inom besöksnäringen i Sörmland. 

Resultat

Stua har under ett års tid drivit projektet “Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen”  

Projektet startades under Coronapandemin för att stötta företag inom besöksnäringen i sitt omställningsarbete, i den stora kris som uppstod i samband med pandemin.  

Genom projektet hjälpte Stua besöksnäringsföretag att snabbt hänga med i vad marknaden efterfrågade och hur de plötsligt förändrade kundbeteendena påverkade dem och deras verksamheter.  

Samtidigt som företagen har varit tvungna att anpassa och ställa om sina verksamheter och erbjudanden, har en storskalig förändring på marknaden vuxit fram de senaste åren. Konsumenterna ställer idag högre krav på hållbarhet, tillgänglighet och specialisering. Genom projektet har Stua därför erbjudit workshops och individuella rådgivningar som hjälpt företagen att jobba strategiskt och operativt med dessa frågor.  

Genom det stöd och hjälp företagen fått under projektet har företagen kunnat bibehålla och utveckla sina verksamheter, såväl som förbereda sig så att de är redo att skala upp när situationen stabiliserats och resandet ökar igen. 

Rådgivningen som företagen har fått har haft ett särskilt fokus mot omställning, digitalisering och produktutveckling. 

Under projektperioden har även digitala sammankomster och nätverk anordnats vilket lett till att nya samarbeten och produkter skapats.  

Ett självskattningsverktyg inom hållbarhet har arbetats fram tillsammans med företagen. Detta för att framöver kunna arbete inom de hållbarhetsområden där behovet är störst.

Under projektet har 10 nya produkter skapats.

 Två tredjedelar av företagen har utvecklat sin digitala mognad enligt Stuas mognadsindex. 

Hör vad några av de deltagande företagen har att säga om projektet i resultatfilmen nedan. 

För mer information om projektet, kontakta projektledaren:

Henrik Steberg
Projektledare

henrik@stua.se
0155-22 27 72

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin