E-kurser besöksnäring Sörmland – avslutat

Uppdragsnamn
E-kurser för besöksnäring Sörmland

Uppdragsgivare

Region Sörmland och Europeiska socialfonden.

Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden via Svenska ESF-rådet.

Period
Start:2020
Avslut: 2022

Projektledare
Henric Johansson

Kontaktuppgifter
0155 – 22 27 77
henric@stua.se

Besöksnäringen stod under sommaren 2020 inför ett läge där de snabbt behövde öka efterfrågan på sina produkter från helt nya målgrupper. Detta krävde förändrade, och ibland till och med helt nya, arbetssätt och kompetenser. Inom besöksnäringen är en stor del av företagen mindre, som kan ha svårt att skicka iväg personal på utbildning. Men behovet att utbilda personalen fanns där och att satsa på detta stärker både individernas och företagens konkurrenskraft. 

Med anledning av detta startade Stua därför ESF-projektet E-kurser besöksnäring Sörmland

Projektet gick ut på att skapa utbildningar för länets besöksnäringsföretag. Vi byggde kurserna för att matcha de behov företagen och de anställda hade för att tillexempelvis kunna ställa om mot nya trender, bredda sin verksamhet eller arbeta mot nya kundgrupper allt medan pandemin omformande turismindustrins förutsättningar.

Effekterna av Corona-viruset har inneburit stora konsekvenser för besöksnäringen, och kommer fortsätta påverka lång tid framöver. Ju längre pandemin pågår, desto större blir påverkan.

Besöksnäringen stod under sommaren 2020 inför ett läge där de snabbt behövde öka efterfrågan på sina produkter från helt nya målgrupper. Detta krävde förändrade, och ibland till och med helt nya, arbetssätt och kompetenser. Inom besöksnäringen är en stor del av företagen mindre, som kan ha svårt att skicka iväg personal på utbildning. Men behovet att utbilda personalen fanns där och att satsa på detta stärker både individernas och företagens konkurrenskraft. 

Med anledning av detta har Stua startade därför ESF-projektet E-kurser besöksnäring Sörmland

Projektet gick ut på att skapa utbildningar för länets besöksnäringsföretag. Till en början, på grund av smittskyddsskäl, kom alla utbildningar att ske digitalt. När situationen möjliggjorde för mer fysiska träffar hölls digifysika utbildningar som gav möjlighet till fördjupning i olika områden. Vi byggde kurserna för att matcha de behov företagen och de anställda hade för att tillexempelvis kunna anpassa sig efter rådande trender – till exempel den stora hemestertrenden 2021.

Företagen valde själva vilka kurser som passade deras kompetensutvecklingsbehov, och eftersom kurserna var e-baserade kunde de gå dom när det passade verksamheten! Projektet tog löpande in företag i projektet, vilket innebar att företag kunde gå mer när de själva ville.

Vem kunde då gå kurserna? Företag som var verksamma inom besöksnäringen och hade sin verksamhet i Sörmland var varmt välkomna att delta. Detta kunde innebära allt från caféer och hotell till upplevelsebaserade verksamheter. Deltagandet var kostnadsfritt.

Projektet avslutades i december 2022 och kunde stolt konstatera att 34 kurstillfällen hållits. En anonym kursdeltagare uttalade under projektets slututvärdering att ’’ ”Mycket nöjd. Allt på distans är bra. De visar tydligt hur man gör. Bra att man kan spola i utbildningarna så man ser det som passar en”. Totalt skapades åtta kurser med vitt skilt innehåll, som stärkt företagens konkurrenskraft och de enskilda individernas kompetensprofil.

Tillgängliga e-kurser:

Identifiera, stärk och kommunicera ert företags hållbarhetsarbete tillsammans med Greentime. I kursen får du lära dig mer om dimensionerna inom hållbarhet, identifiera utvecklingsmöjligheter, kommunicera och leda arbetet vidare.

I den här kursen kan du och din verksamhet skapa bättre kommunikation och marknadsföring på Google.

I kursen får du lära dig mer om hur du och ditt företag visar gott värdskap och god service. Deltagande personal får många goda tips och övningar för hur man bland annat handskas med jobbiga situationer och gäster.

Lär dig tillsammans med KSMG vad Employer Branding är, hur du kan arbeta med det i praktiken och hur du kan bli en mer attraktiv arbetsgivare.

 

En digital ledarskapskurs som täcker ämnena leda sig själv, leda andra, leda verksamheten, feedback, företagskultur, rekrytering, kommunikation och DISC-analys.

 

I kursen får du lära dig mer om hur du och ditt företag skapar en mer rättvist och inkluderande besöksnäring.

Hello Future har lanserat en kurs till lärplattformen om bland annat digital transformation, content marketing, strategi och mätning.

I denna kurs får du lära dig hur du utvecklar dina produkter eller skapar nya utifrån målgruppsanalyser samt skapar digital försäljning.

Efter projektets avslut finns nu alla kurser tillgängliga för dig på vår Lärplattform så du och din personal kan genomföra den när det passar er.

Kontakt:

Låter det intressant, vill du veta mer om projektet? Kontakta projektledare:

Kontakta
Henric Johansson
Destinationsutvecklare på Stua

0155 – 22 27 77
henric@stua.se

Beviljat projekt för digitala utbildningar för besöksnäringen i Sörmland

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin