E-kurser besöksnäring Sörmland

Effekterna av Corona-viruset har inneburit stora konsekvenser föbesöksnäringen, och kommer fortsätta påverka lång tid framöver. Ju längre pandemin pågår, desto större blir påverkan. Beksnäringen står i ett läge där de snabbt behöver öka efterfrågan på sina produkter från helt nya målgrupper. Det kräver förändrade, och ibland till och med helt nya, arbetssätt. 

Inom besöksnäringen är en stod del av företagen mindre, som kan ha svårt att skicka iväg personal på utbildning. Men behovet att utbilda personalen finns där, och att satsa på detta stärker både individernas och företagens konkurrenskraft. Med anledning av detta har Stua därför startat ESF-projektet E-kurser besöksnäring Sörmland. 

Inom projektet arbetar vi med att ta fram kurser, utifrån de behov som näringen själv lyfter, för att öka kompentensen och konkurrenskraften. De utbildningar som tas fram ska matcha företagens och personalens behov för att kunna ställa om mot nya trender, målgrupper kort- och långsiktigt. Deltagarna ges ökad kunskap kring till exempel scenarioplanering, marknader, målgrupper, försäljning, digitaliseringens möjligheter, allt för att underlätta snabbare förändringar och omställning nu och i framtiden.  

Projektet riktar sig till små och medelstora företag inom besöksnäringen och de personer på dessa företag som är anställda, permitterade eller varslade. Projektet kretar kring deras behov, erfarenheter och utmaningar. För att delta måste du ha din verksamhet inom Södermanlands län. Deltagandet är kostnadsfritt, men kostnader för lunch, fika och resor vid fysiska träffar kan tillkomma. 

 

Är ditt företag i besöksnäringen intresserat av att delta i kurser online? 

Låter det intressantvill du veta mer om projektet eller anmäla ditt deltagande? Kontakta Klas Karin Larssonkarin@stua.se, 0155 – 22 27 75 eller Sara Lundgren, sara@stua.se, 0155 – 22 27 79. Du kan också kontakta oss via STUAstua@stua.se, 0155  22 27 70. 

Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden via Svenska ESF-rådet.

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin