Hållbar mötesindustri i Västmanland och Sörmland – avslutat

Uppdragsnamn
Hållbar mötesindustri i Västmanland och Sörmland 

Uppdragsgivare
Tillväxtverket med medel från React-EU, Region Västmanland och Region Sörmland. 

Period
Start: 2021-05-01​ 
Avslut: 2023-10-31 

Projektledare
Sandra Wisén

Kontaktuppgifter
0155-15 04 42
sandra@stua.se

Projektet erbjuder stöd och rådgivning för en stark framtida mötesdestination. Insatsen vänder sig till företag och föreningar inom eller med koppling till mötesindustrin i Västmanland och Sörmland. Stua och Västmanland turism driver detta utvecklingsprojekt under 2021 till 2023, för en hållbar omställning och affärsutveckling inom just mötesindustrin.

Projektet finansieras med medel från Tillväxtverket, Region Västmanland och Region Sörmland. Det innebär att det för dig som deltagare är kostnadsfritt.

Du kommer få ta del av rådgivning inom Swedish Welcome, givande workshops och chansen att utveckla ditt värdskap och verksamhet! 

Kontakta projektledare Sandra sandra@stua.se för mer information och läs vidare om projektet nedan. 

När experter siar om framtiden tror många att antalet möten och konferenser kommer bli färre och att kunderna kommer ställa helt andra krav – bland annat när det gäller krav på hållbarhet, digital tillgänglighet och specialisering. Detta innebär att mötesindustrin behöver nå nya målgrupper och utveckla sina affärsmodeller.

Projektet erbjuder bland annat:

  • Swedish Welcome: En unik rådgivnings- och hållbarhetsmetod
  • Rådgivning i hållbar utveckling och bättre gästupplevelser 
  • Rådgivning i digital utveckling med fokus på digital synlighet och försäljning 
  • Utveckling av produkter anpassade efter kundernas nya krav 
  • Utvecklande workshops
  • Möjlighet att skapa samarbeten med verksamheter utanför den traditionella mötesindustrin 

Rådgivningen genom Swedish Welcome utgår från varje enskild verksamhet med en komplett nulägesanalys av gästresan och områden bakom kulisserna. Professionella rådgivare genomför ett oanmält besök och agerar objektiv gäst i verksamheten för att fånga upp gästperspektivet. Återkoppling av gästresan samt en genomgång av områden bakom kulisserna gås igenom under ett bokat möte och följs av en rådgivarrapport. Rådgivarrapporten är en konkret handlingsplan som lyfter styrkor, förbättringsförslag och konkreta tips för att stärka verksamheten ytterligare.

Deltagandet i projektet är kostnadsfritt och ger möjlighet att arbeta långsiktigt med sin affärsutveckling. Projektets övergripande mål är att öka mötesindustrins konkurrenskraft och underlätta arbetet med att ställa om deras verksamheter och affärsmodeller. Insatsen vänder sig till företag och föreningar som är aktiva inom mötesindustrin samt angränsande verksamheter och finansieras med medel från Region Sörmland, Region Västmanland och React-EU inom europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Kontakt:

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta
Pernilla Nordström
Projektledare i projektet

0155-22 27 73
pernilla@stua.se

Nyheter och material från projektet

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin