Hållbar mötesindustri i Västmanland och Sörmland

Uppdragsdata

Uppdragsnamn 
Hållbar mötesindustri i Västmanland och Sörmland 

Start: 2021-05-01 
Avslut: 2023-10-31 

Uppdragsgivare 
Tillväxtverket med medel från React-EU, Region Västmanland och Region Sörmland. 

Projektet finansieras med medel från Tillväxtverket, Region Västmanland och Region Sörmland. Det innebär att det för dig som deltagare är kostnadsfritt.  

Projektet erbjuder dig och ditt företag inom mötesindustrin stöd och rådgivning för en hållbar omställning och affärsutveckling.  Projektet drivs av Stua och Västmanland turism och vänder sig till företag inom mötesindustrin i Västmanland och Sörmland. 

När experter siar om framtiden tror många att antalet möten och konferenser kommer bli färre och att kunderna kommer ställa helt andra krav – bland annat när det gäller krav på hållbarhet, digital tillgänglighet och specialisering. Detta innebär att mötesindustrin behöver nå nya målgrupper och utveckla sina affärsmodeller. Därför driver Stua och Västmanland turism under 2021 till 2023 en satsning riktad mot just mötesindustrin. 

Företag och föreningar som är aktiva inom mötesindustrin kommer bland annat att erbjudas; 

  • Rådgivning i hållbar utveckling och bättre gästupplevelser 
  • Rådgivning i digital utveckling med fokus på digital synlighet och försäljning 
  • Utveckling av produkter anpassade efter kundernas nya krav 
  • Möjlighet att skapa samarbeten med verksamheter utanför den traditionella mötesindustrin 

 

Redan nu påbörjas detaljplaneringen av satsningen, under hösten rekryteras deltagare och de skarpa insatserna påbörjas. Deltagandet är kostnadsfritt och ger företagen möjligheter att arbeta långsiktigt med sin affärsutveckling. Alla som är intresserade redan nu är välkomna att kontakta Stua eller Västmanland turism. 

Hållbar mötesindustri i Västmanland och Sörmland kommer att pågå 2021–2023. Det övergripande målet är att öka mötesindustrins konkurrenskraft och underlätta arbetet med att ställa om deras verksamheter och affärsmodeller. Projektet vänder sig till företag och föreningar som är aktiva inom mötesindustrin samt angränsande verksamheter. Projektet finansieras med medel från Region Sörmland, Region Västmanland och React-EU inom europeiska regionala utvecklingsfonden. 

 

För mer information och intresseanmälan, kontakta

Sandra Wisén

sandra@stua.se

0155-15 04 42

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin