Kultur och turism för ökad attraktionskraft – avslutat

Uppdragsnamn
Kultur och turism för ökad attraktionskraft

Uppdragsgivare
Region Sörmland och Europeiska regionala utvecklingsfonden

Period
Start: 2021-05-01​ 
Avslut: 2023-10-31 

Projektledare
Henric Johansson

Kontaktuppgifter
0155 – 22 27 77
henric@stua.se

Stua driver ett näringslivsprojekt, riktat mot kulturella och kreativa näringar i nära koppling till besöksnäring. Genom projektet kan du som har företag eller verksamhet inom området kultur och kreativa näringar få ökad kunskap om hur dina kunder agerar digitalt och hur du kan dra nytta av digitala möjligheter för snabbare utveckling och omställning.

Samarbetet i projektet ska också bidra till att de som arbetar i olika främjarorganisationer både lokalt och regionalt stärks. Kommuner och andra offentliga aktörer erbjuds ökad kunskap kring både kulturella och kreativa näringar och besöksnäring för att erbjuda bättre stöd i utvecklingsfrågor. Vi har skapat en film för främjarorganisationer som visar vad projektet genomfört i pilotfasen.

Företagen ska bland annat få ökad kunskap om hur deras kunder agerar digitalt och hur de som företag kan dra nytta av digitala möjligheter för snabbare utveckling och omställning. Samarbetet ska också bidra till att de som arbetar i olika främjarorganisationer både lokalt och regionalt stärks. 

Kommuner och andra offentliga aktörer erbjuds ökad kunskap kring både kulturella och kreativa näringar och besöksnäring för att erbjuda bättre stöd i utvecklingsfrågor. Projektet ska bidra till en modell som kan användas nationellt.

I projektet arbetar vi i olika spår:

  • Utveckling kreativa kulturella näringar
    Fokus låg under den perioden att genom föreläsningar och workshops med KKN-verksamheternas egna produkter som utgångspunkt bidra till ett ännu bättre perspektiv på sin kund. Projektet arbetar även för att förbättra möjligheten utöka sin kundkrets och sin lönsamhet genom kundriven produktutveckling.
  • Kultur som dragare ur ett besöksnäringsperspektiv
    Riktar sig till slott och museum som nu eller framöver vill utveckla sin verksamhet och agera arena för andra inom besöksnäringen. Genom seminarium och workshops lägga grunden för att utvecklas till en naturlig dragare för sin destination.

Kunskapshöjande seminarier för näringen

Relevanta och kunskapshöjande seminarium med inbjuda gästföreläsare på sex olika tillfällen under år 2021-2022 med fokus på företagare inom klustret kultur. Seminariernas innehåll har tagits fram med hjälp av pilotfasens utmaningar och efterfrågningar hos de sörmländska företagen när det kommer till produkt och affärsutveckling. Seminarierna kommer med inspiration, tips och verktyg som kan användas i den egna processen framåt.

  • Att skapa förutsättningar för samverkan kultur och turism
    Projektets mål är att förutom att skapa och stärka en samarbetsmodell för klustret kultur, bidra till en långsiktig förändring inom det offentliga. Projektet ska ta höjd för att den offentliga strukturen ställer om för att bättre hantera företag inom kulturella och kreativa näringar och besöksnäringen.

Kontakter

Vill du som främjarorganisation veta mer om projektet?

Kontakta
Henric Johansson
Projektledare på Stua

0155 – 22 27 77
henric@stua.se

Ny riktad insats ska stötta kultur och besöksnäring i Sörmland

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin