Kultur och turism för ökad attraktionskraft

Uppdragsdata

Uppdragsnamn
Kultur och turism för ökad attraktionskraft

Uppdragsgivare
Region Sörmland och Europeiska regionala utvecklingsfonden

Företagen ska bland annat få ökad kunskap om hur deras kunder agerar digitalt och hur de som företag kan dra nytta av digitala möjligheter för snabbare utveckling och omställning. Samarbetet ska också bidra till att de som arbetar i olika främjarorganisationer både lokalt och regionalt stärks. 

Kommuner och andra offentliga aktörer erbjuds ökad kunskap kring både kulturella och kreativa näringar och besöksnäring för att erbjuda bättre stöd i utvecklingsfrågor. Projektet ska bidra till en modell som kan användas nationellt.

 

I ett första steg kommer projektet arbeta med två spår som löper fram till juni 2021:

  • Utveckling kreativa kulturella näringar
    Fokus under den perioden kommer vara att genom föreläsningar och workshops med KKN-verksamheternas egna produkter som utgångspunkt bidra till ett ännu bättre perspektiv på sin kund. Projektet arbetar även för att förbättra möjligheten utöka sin kundkrets och sin lönsamhet genom kundriven produktutveckling.

  • Kultur som dragare
    Riktar sig till slott och museum som nu eller framöver vill utveckla sin verksamhet och agera arena för andra inom besöksnäringen. Genom seminarium och workshops kommer grunden läggas för att utvecklas till en naturlig dragare för sin destination.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta projektledare

Henrik Steberg
regional destinationsutvecklare på Stua

0155-22 27 72

henrik@stua.se

Ny riktad insats ska stötta kultur och besöksnäring i Sörmland

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin