Ledarskap i besöksnäringen – avslutat

Uppdragsdata

Uppdragsnamn
Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld

Uppdragsgivare
Tillväxtverket och Region Sörmland

”Ledarskap i besöksnäringen i den digital värld” är ett projekt som löper fram till november 2020.

Projektet ska stärka småföretag på landsbygden där digitalisering blir en mer integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering. De ges bättre förutsättningar att utveckla en strategi som genomsyras av digitalisering för ökad affärsnytta och konkurrenskraft.

Målet är att tillsammans med företagsledare arbeta för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för ökad affärsnytta. Genom olika teman och seminarium ska projektet underlätta för företagsledare i småföretag i besöksnäringen att leda sitt företag in i framtiden.

Under projektet har seminarierna fokuserat på:

  • Omvärldsanalys och digitala verktyg.
  • Strategiska processer och optimering, systemmodeller.
  • Riskhantering och hållbarhetsstrategi.
  • Finansiell planering.
  • LEAN anpassad till tjänsteverksamhet.
  • Ledarskap, struktur och digitalisering.
  • Leda företag i digital transformation.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Sörmland.

Kontakta projektledare för mer information: 

Sara Lundgren

Projektkoordinator på Stua.

sara@stua.se
0155-22 27 79

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin