Affärsmässig utveckling av Näckrosleden – avslutat

Uppdragsdata

Uppdragsnamn
Affärsmässig utveckling av Näckrosleden

Uppdragsgivare
Region Sörmland och Tillväxtverket 

Affärsmässig utveckling av Näckrosleden

”Affärsmässig utveckling av Näckrosleden” är ett projekt som löper fram till sista oktober 2020. Projektet ska främja samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer längs två utvalda sträckor av Näckrosleden. De sträckor som berörs av projektet är Etapp 2: Trosa-Nyköping och
Etapp 8,9 Mariefred-Eskilstuna.

Målet är att gemensamt ta fram produkter som passar den rekreationscyklande turisten. För att få mer kunskap och feedback på produkterna har de testats av just den utvalda målgruppen för rekreationscykling. 

Allt detta för att i slutändan få fram produkter som är attraktiva för målgruppen. Genom dessa produkttest är målsättningen att den kunskap som byggs upp ska kunna användas för att utveckla fler affärsmässiga och hållbara produkter utmed Näckrosledens övriga etapper.

Ett flertal produkter har tagits fram av projektdeltagarna genom workshops och coaching.
Samtliga produkter är boknings och betalbara via Sweden by Bike och företagens egna digitala kanaler.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Region Sörmland och utförs i samarbete med Sweden by Bike.

Kontakta projektledaren för mer information:

Henric Johansson

regional destinationsutvecklare på Stua

henric@stua.se 

0155-22 27 77

Dela detta:

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin